Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Operation 1325 höll nyligen i samarbete med den stora biståndsaktören Norsk Kyrkohjälp en workshop i Libanon med 18 kvinnorättsaktivister från kvinno- och fredsorganisationer i Syrien, Liba

Operation 1325 höll nyligen i samarbete med den stora biståndsaktören Norsk Kyrkohjälp en workshop i Libanon med 18 kvinnorättsaktivister från kvinno- och fredsorganisationer i Syrien, Libanon och Jordanien. I en debattartikel i Svenska Dagbladet i lördags gick Operation 1325 ut med ett budskap från sina syriska samarbetspartners: låt kvinnorna delta i samtalen om Syriens framtid.

Initiativet till workshoppen uppstod ur en stark efterfrågan av syriska kvinnorättsorganisationer om att få ökad kunskap om resolution 1325 och en vilja att bygga kapacitet för framtida förhandlingar. Syftet var också att skapa en möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra aktörer i regionen. Deltagarna enades vid workshoppen om gemensamma krav på omvärldens stöd och på särskilda insatser med hänsyn till kvinnors behov och rättigheter. Läs hela debattartikeln och om de krav de syriska kvinnorna ställer här.