Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Det är nu mindre än fyra månader kvar tills den historiska kvinnorättskonferensen Nordiskt Forum Malmö 2014 – New action on Women’s Righ

Det är nu mindre än fyra månader kvar tills den historiska kvinnorättskonferensen Nordiskt Forum Malmö 2014 – New action on Women’s Rights öppnar sina portar. Arrangerat av kvinnorörelsen i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige kommer forumet under fyra dagar i juni att samla 15 000 personer för att analysera vår tids utmaningar och formulera nya strategier och krav för ett mer jämställt samhälle. Operation 1325 kommer att vara på plats och vi kan idag även avslöja att ett nordiskt samarbete har inletts för att arrangera två spännande programpunkter. Vår förhoppning är att detta ska bidra till att stärka det nordiska civilsamhället och våra regeringars arbete för kvinnor, fred och säkerhet.

NORDISK LÄGESRAPPORT OCH VÄGEN FRAMÅT

FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet var på många sätt banbrytande när den antogs år 2000. De nordiska länderna var bland de första länderna att utarbeta nationella handlingsplaner för dess implementering. Men var står vi i dag, nästan 15 år senare? Trots att de nordiska regeringarna de senaste decennierna tagit flera steg i rätt riktning för att implementera resolution 1325 i respektive land råder det idag en enad åsikt inom det civila samhället att mycket arbete fortfarande återstår. Det är därför hög tid att återuppväcka debatten och uppdatera kunskapen om resolution 1325 i ett nordiskt sammanhang. Är de nordiska länderna fortfarande bäst i klassen när det gäller 1325-arbete och hur banar vi väg för en starkare nationell implementering i framtiden? Med denna bakgrund har Operation 1325, tillsammans med partners i FinlandNorge och Danmark, nu börjat smida planer för ett seminarium på Nordiskt Forum där just dessa frågor ska hanteras och diskuteras. Även kontakter med Island har tagits för att få med hela det nordiska perspektivet i projektet.

ETT UNIKT MÖTE FÖR DET NORDISKA CIVILSAMHÄLLET

Civilsamhällesaktörer världen över var pådrivande i framtagandet av resolution 1325 och har fortsättningsvis haft en central roll som partners till implementerande regeringar. I Norden fungerar civilsamhället idag som en granskande part och kritisk röst i förhållande till regeringarnas genomförande av resolutionen. Under Nordiskt Forum vill vi därför ta tillfället i akt att även samla nordiska civilsamhällesaktörer som arbetar med kvinnor, fred och säkerhetsfrågor till ett unikt möte. I en 90 minuters lång workshop vill vi prata om hur vårt arbete kan stärkas och se vad vi kan lära oss av varandras arbetsmetoder och erfarenheter, exempelvis hur man kan använda monitoring (granskning av regeringars implementering) som ett verktyg för politisk påverkan. Kanske är det också dags för att återuppliva ett nordiskt 1325-nätverk för att öka samarbetet och höja civilsamhällets röst i frågor som rör resolution 1325?

Planerna för deltagandet och arrangemangen är ännu i sin linda men vi kommer fortlöpande att uppdatera hemsidan och sociala medier längs med arbetets gång. Anteckna dock redan nu följande datum och klockslag för att inte missa våra aktiviteter:

Women, Peace and Security: Are the Nordic countries leading the way? Seminarium: Fredag 13 juni kl. 12.00-14.00

A United North for UNSCR1325 Women, Peace and Security
Workshop: Söndag 15 juni kl. 11.00-13.00

***
Detta nordiska 1325-projekt och samarbete är möjligt tack vare finansiering från Nordiska Ministerrådet och NIKK (Nordisk Information för Kunskap om Kön). För mer information om Nordisk Forum Malmö 2014 besök deras hemsida. Häfinns nu även det officiella programmet publicerat.