Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Efter outtröttliga ansträngningar från det civila samhället och Iraks och Irakiska Kurdistans regionala regering anslöt sig Irak igår till skaran av 43 FN-medlemsstater som antagit en nationell han

Efter outtröttliga ansträngningar från det civila samhället och Iraks och Irakiska Kurdistans regionala regering anslöt sig Irak igår till skaran av 43 FN-medlemsstater som antagit en nationell handlingsplan för genomförandet av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Den irakiska handlingsplanen är den första av sitt slag i Mellanöstern och Nordafrika och ses därmed som en stor framgång för kvinnors ökade inflytande och rättigheter i landet.

FN:s särskilde representant för Irak, Nickolay Mladenov, meddelade i en intervju att ”Irak har nått en viktig milstolpe, i synnerhet för de miljoner irakiska kvinnor från olika samhällsskikt som strävar efter att göra sina röster hörda och aktivt bidra till utveckling, fred och stabilitet i Irak”. Hopp riktas nu också till att den Irakiska handlingsplanen ska inspirera andra länder i området att anta egna strategier för att uppfylla målen som utstakas i resolutionen. På sikt skulle detta kunna bidra till att bygga en efterlängtad och inkluderande regional fredsprocess. Men trots att handlingsplanens blotta existens i sig är en historisk framgång återstår det nu att se huruvida de formulerade orden också kan omsättas till verklig handling.

Här finner du ett utkast av den irakiska nationella handlingsplanen.