1325 är på agendan

SoME Gavobevis 2023

12 december 2013

12/12/2013

Operation 1325:s möten med riksdagsledamöter från alla politiska partier har gett resultat. Tidigare under hösten rapporterade vi om att årets motionsperiod resulterat i ett ökat antal motioner om ett stärkt svenskt arbete med resolution 1325. Den senaste månaden har frågan debatterats flitigt i Riksdagen och i veckan interpellerade Hans Linde (V) utrikesminister Carl Bildt om vilka initiativ som regeringen planerar att ta för att det civila samhället ska inkluderas i utvärderingen av den nuvarande svenska handlingsplanen, samt framtagandet av en ny handlingsplan på resolution 1325. 

I sitt svar välkomnade Carl Bildt det konfliktförebyggande och fredsfrämjande arbetet som det civila samhället gör och nämnde bland annat Operation 1325, IKFF och Kvinna till Kvinna som viktiga organisationer på detta område. Carl Bildt menade att en viktig del av den nu kommande översynen av handlingsplanen och de tillhörande indikatorerna kommer att vara att dra nytta av dessa aktörers expertis på området. I debatten klargjorde Hans Linde att han anser att Sveriges ledande roll och som föregångsland när det kommer till 1325-arbete har blivit allt mer hotad. Den svenska handlingsplanen är inte längre lika skarp i förhållande till många av de idag drygt 40-tal länder med nationella handlingsplaner på resolution 1325. För att uppnå en tydligare och skarpare handlingsplan krävs det därför ett rejält krafttag där mätbara mål, tydlig tidsram, öronmärkta pengar och ett effektivt kontrollsystem måste ingå, något som även Operation 1325 kämpar för. Detta är inte minst viktigt för att möjliggöra implementering. Annars, menade Hans Linde, är risken att handlingsplanen endast blir en pappersprodukt som inte får något genomslag i verkligheten.

GENDER MAINSTREAMING ELLER AMBASSADÖR FÖR 1325?

Hans Linde undrade också om Carl Bildt avser att verka för att tillsätta en särskild svensk ambassadör för arbetet med resolution 1325. Denna fråga har Operation 1325 länge drivit och därför välkomnas Hans Lindes engagemang i frågan. Det blev dock tydligt i debatten att Carl Bildt och regeringen inte har några planer på att tillsätta en sådan där argumentet mot var att arbetet för ökad jämställdhet istället ska genomsyra all typ av svensk utrikes- och säkerhetspolitik och arbete. Det hela är förstås en bra grundtanke, men vi på Operation 1325 menar ändå, och även Linde ger i debatten medhåll för denna analys, att när jämställdhetsarbete ska genomsyra och integreras i allt arbete, så kallad gender mainstreaming, resulterar det ofta i att allas ansvar i slutändan blir ingens ansvar. För att nå framgång krävs ett starkt systematiskt implementeringsarbete, något som Operation 1325 idag anser vara bristfälligt i Sveriges arbete med resolution 1325.

I en tidigare paneldiskussion med riksdagsledamöter och Utrikesdepartementet under lanseringen av Operation 1325:s årliga granskningsrapport ”Women Count” den 27 November bekräftas denna bild. Riksdagsledamot Tina Acketoft (FP) tog upp att arbetet med resolution 1325 idag till stor del är ad hoc och bedrivs på eldsjälars individuella initiativ. Operation 1325 anser därför att en särskilt ansvarig för resolution 1325 i kombination med ett integrerat arbete är ett sätt att effektivisera och öka implementeringsarbetet. I paneldiskussionen klargjorde även riksdagsledamot Valter Mutt (MP) att de krav Operation 1325 ställt om innehållet i en ny handlingsplan också återfinns i Miljöpartiets motion. Även Kenneth G. Forslund (S) uttryckte då att det civila samhället sannolikt är mer kompetent vad det gäller att granska och utvärdera implementeringen av Sveriges handlingsplan för genomförandet av resolution 1325 än vad riksdagen är.  

KAMPEN OM EN SPECIFIKARE HANDLINGSPLAN FORTSÄTTER

Trots välkomnande besked från de senaste veckornas debatter är det fortfarande inte klart på vilket sätt det civila samhället kommer att inkluderas i en framtida översyn och revidering av den svenska handlingsplanen. Carl Bildt undvek gång på gång att svara direkt på Hans Lindes frågor om regeringen ämnar arbeta med att upprätta en  tydligare och mer specifik handlingsplan. Operation 1325 ställer sig därför frågan om Carl Bildt och regeringen verkligen är redo att använda sig av den expertis och erfarenheter som en dialog och kontinuerlig inkluderande process med civilsamhället skulle innebära? För det är just kraven på att en ny handlingsplan måste innehålla mätbara mål, en tydlig tidsram, öronmärkta pengar och ett effektivt kontrollsystem som Operation 1325 och andra organisationer i det civila samhället kämpar för.

Jenny Molin
Praktikant, Operation 1325 

Cecilia Karlberg
Praktikant, Operation 1325 

Du kanske också gillar...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag.  Operation 1325 har länge arbetat i Palestina tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer som arbetar för fred och demokrati. Med ditt stöd kan vi fortsätta detta viktiga samarbete.  Just nu har vi ett pågående projekt...