Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

29/11/2013

Sveriges handlingsplan för genomförandet resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet lever inte upp till den självbild Sverige länge haft. I dagsläget har 43 länder antagit nationella handlingsplaner. Sverige, som på många sätt ansetts ligga i topp vad gäller jämställdhet, fick nyligen i en amerikansk studie nöja sig med plats 28 i en jämförelse som rangordnade de befintliga handlingsplanerna för resolution 1325.

Den 27 november lanserade Operation 1325 årets upplaga av ”Women Count”, rapporten som granskar Sveriges implementering av FN:s resolution 1325. Precis som föregående år hölls eventet på Kanadas ambassad i centrala Stockholm och bland de inbjudna åhörarna fanns representanter för civila samhället, myndigheter och andra institutioner.

Lanseringstillfället öppnades av Kenneth Macartney, Kanadas ambassadör i Sverige och Operation 1325:s ordförande Maj Britt Theorin. Själva öppningsanförandet hölls av Margot Wallström, FN:s generalsekreterares tidigare specialsändebud för sexuellt våld i konflikter. Wallström fokuserade på rötterna till diskriminering av kvinnor och flickor i världen samt vikten av kvinnors deltagande i fredsprocesser. Hon betonade bland annat att verktygen för att stärka kvinnor internationellt redan finns och att det nu handlar om att använda dem. De politiska deklarationerna existerar idag men för att nå framåt krävs det ägarskap och nationell implementering enligt Wallström.

Rapporten Women Count presenterades av företrädare från Operation 1325. I presentationen betonades de tillkortakommanden Sveriges handlingsplan har vad gäller tydliga mål, mätbara indikatorer, öronmärkt finansiering, en avgränsad tidsram samt ett system för utvärdering och rapportering. 

Presentationen av rapporten följdes upp av en paneldiskussion med riksdagsledamöterna Tina Acketoft (FP), Valter Mutt (MP), Kenneth G. Forslund (S) och Peter Ericson, enhetschef vid säkerhetspolitiska avdelningen på Utrikesdepartementet.  Moderator var Josefine Karlsson, generalsekreterare för Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF).

SAMFÖRSTÅND MELLAN PANELDELTAGARNA

Samtliga paneldeltagare var överens om att 1325-arbetet är en viktig fråga och att Sverige behöver och kan förbättra sitt arbete på flera sätt. Mutt (MP) tillade att det finns förbättringspotential inom Försvarsmaktens och Rikspolisstyrelsens utbildningar gällande resolution 1325, myndigheter där männen utgör en stor majoritet. Acketoft (FP) lyfte fram Sveriges ledande ställning vad gäller jämställdhet globalt men konstaterade att arbetet med resolution 1325 fortfarande på många sätt är ad hoc och att detta inte är bra. Det framtida arbetet med en revidering av Sveriges handlingsplan måste startas från grunden enligt Acketoft.

Ericson menade att resolution 1325 är väl förankrat på UD men som flertalet paneldeltagare nämnde så behövs en översyn från det civila samhället då det sitter på den expertis som krävs för att myndigheterna ska kunna tillämpa handlingsplanen i sitt dagliga arbete. Forslund (S) uttryckte att det civila samhället sannolikt är mer kompetent vad gäller att granska och utvärdera implementeringen av Sveriges handlingsplan för genomförandet av resolution 1325 än vad riksdagen är, ett utlåtande som backades upp av Mutt (MP) och som välkomnas av oss på Operation 1325.

Lanseringen gav en bra indikation inför den stundande revideringen av Sveriges handlingsplan för genomförandet av resolution 1325. Handlingsplanen löper ut i slutet av år 2015, men regeringen har annonserat att en översyn av handlingsplanen kommer att inledas inom de närmaste månaderna. Debatten under lanseringen var framåtblickande och paneldeltagarna visade tydligt att de tar frågorna på allvar och att de är villiga att arbeta för att göra handlingsplanen implementerbar för myndigheter på en mer handgriplig nivå.

LÖFTEN OM EN INKLUDERANDE REVIDERINGSPROCESS

Lanseringen bidrog till att lyfta fram de frågor Operation 1325 ställt gällande Sveriges handlingsplan och det civila samhällets uteslutning från processen kring den. Operation 1325 har tillsammans med andra aktörer lyft fram krav på att det civila samhället ska vara med och påverka utformningen av den nya handlingsplanen. Paneldeltagarna har nu lovat att involvera Operation 1325 och andra relevanta aktörer i översynen av handlingsplanen och det blir upp till bevis om dessa löften, som just nu hänger i luften, kommer införlivas. Ett av huvudmålen är då att utforma tydligare och mer praktiskt tillämpade mål och indikatorer för att göra handlingsplanen mer användbar för de myndigheter vars arbete den ska styra.

Cecilia Karlberg
Praktikant, Operation 1325

*****
Rapporten “Women Count – Civil Society Monitoring Report 2013, Sweden’s implementation of UNSCR 1325” finns bifogad till höger om denna artikel, tillsammans med en sammanfattning av rapporten.