Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Under hösten genomförde Operation 1325 seminarieturnén Aktörer för Hållbar Fred. Det hölls totalt sju seminarier; tre i Stockholmsområdet och övriga i Lund, Örebro, Uppsala och Umeå.

Under hösten genomförde Operation 1325 seminarieturnén Aktörer för Hållbar Fred. Det hölls totalt sju seminarier; tre i Stockholmsområdet och övriga i Lund, Örebro, Uppsala och Umeå. De internationella gästerna kom från bland annat Colombia, Irak, Sudan, Israel och Palestina. Deltog gjorde även forskare, politiker och personer med erfarenhet från internationella fredsinsatser.

Som en del av rapporteringen från seminarierna Aktörer för Hållbar Fred kommer vi att lägga ut enkäter med medlemmar ur publiken från de olika seminarierna. Den här gången rapporterar vi från seminarierna i Lund och Stockholm.

Frågan vi ställde var: Vad tog du med dig från seminariet?

[img_assist|nid=1025|title=Claudia Forster-Towne|desc=|link=none|align=left|width=200|height=133]

Claudia Forster-Towne, 25, Genusvetenskap, Mastersprogrammet, Lunds universitet
– Den verkliga processen att diskutera resolution 1325 var det absolut viktigaste. Det hjälper att kunna öka medvetenheten om 1325. Det var också viktigt att höra människor som har arbetat inom FN, personer som arbetat med internationell lag, och ”vanliga” människor på marken som har använt 1325 som ett medel för att förbättra sin situation, såsom kvinnorna i Palestina och Israel.

                                                                                                                                                      [img_assist|nid=1017|title=Kristoffer Bengtsson|desc=|link=none|align=left|width=200|height=143]Kristoffer Bengtsson, 21, student, statsvetenskap, Lunds universitet
– Resolutionen var helt ny för mig och med tanke på att jag studerar statsvetenskap var det förvånande att resolutionen aldrig ens nämnts under min utbildning. Det som var mest intressant att höra var att FN själva inte lever upp till 1325 kraven.

[img_assist|nid=1018|title=Jon Gjönnes|desc=|link=none|align=left|width=186|height=145]Jon Gjönnes, 21, student
– Jag hade ganska bra kunskap om resolutionen sedan tidigare. Men det var intressant att få se en annan bild av kvinnor i väpnade konflikter. Den kvinnobild som visas i media, där kvinnan ofta utmålas som offer är inte nödvändigtvis sann. Det var inspirerande att ta del av kvinnornas erfarenheter som aktörer.

[img_assist|nid=1019|title=Pilar Karlsson|desc=|link=none|align=left|width=187|height=145]Pilar Karlsson, 30, statsvetare.
– Det var intressant att höra hur kvinnoaktörer antar utmaningar. Att se hur man arbetar med resolutionen på marken var särskilt intressant. Till exempel hur Sundus Abass från Irak jobbar för att involvera aktörer som inte nödvändigtvis jobbar med resolutionen, hur kvinnoorganisationer sprider kunskap om resolutionen till hela samhället.

Oriana Ramirez
Helena Sundman