Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Att som student få ställa frågor direkt till dem som förverkligar  resolution 1325

Att som student få ställa frågor direkt till dem som förverkligar  resolution 1325 att få kvinnor att medverka till hållbar fred var viktigt. Det sa flera studenter som fick ge feedback på vårt seminarium på Södertörn den 17 november.

Som en del av vår seminarieturné på sju ställen under hösten har vi tagit del av publikens reaktioner. Vad lär de sig om den information vi sprider om arbetet med resolution 1325 runtom i världens konflikthärdar? Här kommer några röster från Södertörnspubliken.

Frågan vi ställde var: Vad tog du med dig från seminariet?

[img_assist|nid=1021|title=Anders Wiberg|desc=|link=none|align=left|width=134|height=145]Anders Wiberg, 32, programmet för Utveckling och internationellt samarbete, Södertörns högskola
Utmaningarna för det arbete som krävs för att förändra hur ett samhälle ser på till exempel genus och konfliktlösning. Det krävs ju en hel del ideellt arbete och förändringar av attityder sker inte över en natt. Kvinnan från irakiska Kurdistan (Badeeha Bakr) sa att det finns ingen kultur för att hjälpa till med seminarier, workshops etc om man inte får betalt.


[img_assist|nid=1022|title=Anne-Li Kleinschek|desc=|link=none|align=left|width=141|height=145]Anne-Li Kleinschek, 25, programmet för Utveckling och internationellt samarbete, Södertörns högskola
Det var inspirerande att se hur man jobbar rent praktiskt med frågor som resolution 1325 i praktiken. Jag har läst en hel del om resolution 1325 och andra liknande resolutioner, och förstår vad de innebär i praktiken. Vi får veta vad FN tar för beslut men vi får sällan reda på vad som hände sedan.


[img_assist|nid=1023|title=Alvaro Zagal|desc=|link=none|align=left|width=127|height=145]Alvaro Zagal, 28, programmet för Internationell migration och etniska relationer, Södertörns högskola
Möjligheten för studenter att ställa frågor till aktörer för fred för att se hur de i praktiken arbetar för kvinnors inflytande. Det är viktigt. De som är insatta får mer på fötterna. Och de som inte är insatta för en inblick i hur det går till i implementeringen av resolutionen och hur den förvaltas. Vi fick se hur Operation 1325 arbetar och vad aktörerna gör.

Helena Sundman