Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

 

 

I sammanband med kvinnodagens firande den 8 mars anordnade vi en workshop den 5 mars, på Al-Azharskolan med eleverna från årskurs 9, där vi diskuterade de mänskliga rättigheterna, kvinnors rättigheter, kvinnokonventionen, resolutionerna 1325 och 2250 och mycket mer. Vi diskuterade olika frågor och genom rollspel kunde eleverna lättare ta till sig och prata om dem annars svåra ämnen. Ungdomarna som närvarade berättade om olika hot mot deras rättigheter som de själva har vittnat om eller känt av i olika sammanhang. Här nämnde de avsaknaden av säkerhet i olika sammanhang, bland annat med avseende på sexuella övergrepp och ett upplevt maktmissbruk av myndigheter där polisen inte längre kändes som en trygghet och andra trakasserier.  

Nästa vecka den 12 och 14 mars, kommer vi att ha en uppföljning med eleverna i årskurs 7 och 8 på samma skola. Då kommer vi fortsätta diskutera och jobba med temat om ungas och kvinnors fred och säkerhet.