Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Tillsammans med våra partnerorganisationer i MENA-regionen har vi tagit fram policyöversikter som beskriver situationen för kvinnor, fred och säkerhet i ett flertal länder. Översikterna erbjuder även rekommendationer för hur Sverige, EU och FN kan agera för att säkerställa implementeringen av Resolution 1325 i varje land. Nu har turen kommit till Jordanien.

Det finns förnärvarande nästan 750 000 flyktingar i Jordanien. Kvinnliga flyktingar i saknar i många fall inkomstmöjligheter och tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa, samt utsätts för könsbaserat våld.

Toppskiktet i Jordanien har tydligt anammat delar av kvinnor, fred och säkerhetsagendan, men detta har till viss del gjorts på bekostnad av andra medborgerliga fri och rättigheter, inklusive föreningsfriheten, vilket begränsat kvinnliga civilsamhällsorganisationer möjlighet till organisering.

I linje med Jordaniens nationella handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet har Jordanien prioriterat att öka kvinnors deltagande i säkerhetssektorn. Dock görs inte tillräckligt för att öka kvinnors deltagande i politiskt beslutsfattande och på arbetsmarknaden.

Våra Rekommendationer

  • Försvara kvinnorättsgruppers rätt till organisering.
  • Bidra till att skydda kvinnor på flykt i Jordanien.
  • Öka kvinnors deltagande i politiskt beslutsfattande och på arbetsmarknaden.

Läs policyöversikten i sin helhet nedan.