Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Under hösten publicerar vi rapporter om situationen för kvinnor, fred och säkerhet i ett flertal länder. Här kommer vår rapport om Libanon med rekommendationer som vi tagit fram tillsammans med vår partnerorganisation Sawa for Development Association.

Libanon har det högsta antalet flyktingar per capita i världen och en majoritet av flyktingar är kvinnor och barn.

Trots att landet är mer liberalt och öppet än andra länder i regionen, är kvinnligt politisktdeltagande mycket lågt, med 4,7 % kvinnor i parlamentet och 10 % i Regeringen.

Libanon har en nationell handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet, men det lokala civilsamhället saknar ägandeskap och är inte tillräckligt integrerade i dess implementering.

Våra Rekommendationer

  • Öka kvinnors deltagande i politik och i fredsarbete
  • Bidra till att skydda kvinnor på flykt i Libanon.
  • Stöd arbetet för att öka lokalt ägandeskapet över kvinnor, fred och säkerhetsagendan.

Läs rapporten i sin helhet nedan.