Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

utbildning_0809

utbildning_0809

En grundkurs för folkhögskolelärare på Sida Civil Society Center i Härnösand anordnades under vecka 36, 1-3 september 2008 av Operation 1325.

Utbildningen är ett första steg i ett utbildningsprojekt riktat till folkhögskolor avsett att sprida information gällande kvinnors roller, både som offer och aktörer, i väpnade konflikter världen över.

Femton folkhögskolelärare från hela landet deltog i utbildningen som innefattade en historisk översikt med fokus på teorier kring kvinnor, fred och säkerhet och diskussioner kring kvinnors roller och situation i konflikt idag.

Även en grundlig genomgång av Resolution 1325, med bakgrund, effekter problem och möjligheter ingick i utbildningen. Teori varvades med övningar och diskussioner. Deltagarna bidrog med goda idéer och förslag på hur arbetet med Resolution 1325 kan införlivas i deras respektive nätverk och undervisning. 
 
Grundkursen kommer att följas upp med en fördjupningsutbildning för samma målgrupp under vecka 43. Fördjupningsutbildningen kommer i stort att fokusera på de önskemål som deltagarna framförde under grundutbildning och i utvärdering: fördjupad kunskap om kvinnors rättigheter, genus och konflikt och arbetet med Resolution 1325 i praktiken.
 
Kursledningen tackar alla deltagare för en spännande och roligt kurstillfälle och hälsar välkomna till nästa utbildning!