Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

esf_op1325

esf_op1325

Operation 1325 var medarrangör till seminariet; ”Working for a Nuclear Free and Peaceful Europe with Perspectives from Women and the Global South” på European Social Forum i Malmö. Bland talarna fanns Operation 1325:s Maj-Britt Theorin samt Cynthia Cockburn, Berit Ås, Ulla Klötzer, Rae Street och Raul Alonzo.


I en lokal full av intresserade åhörare berättade Maj-Britt Theorin om Operation 1325:s arbete och vikten av att inkludera kvinnor i beslutsfattande organ på alla nivåer för att nå hållbar fred. Vad kan den enskilde individen kan göra för att förbättra EU:s säkerhetsarbete? Ett konkret förslag som Theorin tog upp är att skriva till alla utrikesministrar inom EU och uppmana dem att avstå från att anta en säkerhetsstrategi som inte tar upp resolution 1325. Detta är ett initiativ som Operation 1325 nyligen tagit.


Operation 1325 deltog även med bokbord tillsammans med Kvinnor för Fred och IKFF där information delades ut.