Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

I veckan anordnade Storbritanniens ambassad ett samtalstillfälle om våld mot kvinnor tillsammans med statsekreterare Mark Lowcock från departementet för bistånds- och utvecklingsfrågor (DFI

I veckan anordnade Storbritanniens ambassad ett samtalstillfälle om våld mot kvinnor tillsammans med statsekreterare Mark Lowcock från departementet för bistånds- och utvecklingsfrågor (DFID). På plats fanns representanter för svenska medborgarorganisationer och myndigheter med ansvar för kvinnorättsfrågor.

Även om diskussionens främsta tema var våld mot kvinnor så var också första paragrafen i resolution 1325 om kvinnors deltagande i samtalets mittpunkt då åtgärder diskuterades. Så väl statssekreterare Mark Lowcock som diskussionsdeltagarna var eniga om att våld mot kvinnor endast kan mottarbetas med lösningar där kvinnor ges möjlighet att agera för förändring.

Civila team ska kartlägga fall av sexuellt våld

Mark Lowcock talade också om ett färskt initiativ från den brittiska regeringen som handlar om att sända ut team med experter i konfliktområden med ett stort antal fall av sexuellt våld. Dessa expertteam skulle bestå av läkare, jurister, kriminaltekniker och andra experter på sexuellt våld. Teamen skulle skickas ut på kort varsel för att utreda och dokumentera situationen i fält, de första grupperna är tänkta att vara redo för uppdrag i januari nästa år. Operation 1325 kommenterade åtgärden med att expertteamen är en välkommen åtgärd, samtidigt som det inte får överskugga förebyggande arbete och behovet av inklusiva säkerhetssektorsreformer. Så länge kvinnor exkluderas från reformprocesser och säkerhetssektorn i allmänhet så kommer även våld mot kvinnor att fortsätta vara ett problem.

Resolution 1325 på G8-agendan

Operation 1325 vill tacka brittiska ambassaden för en konstruktiv diskussion och glädjs av det stora fokus som ägnats åt kvinnors deltagande och stärkandet av kvinnors position. Mark Lowcock berättade också att Storbritannien kommer att lyfta upp resolution 1325 på agendan för nästa G8-möte år 2013. I och med att Storbritannien är en betydande aktör internationellt välkomnar vi detta initiativ med värme.

Emmicki Roos
Projektledare, Operation 1325