Storbritannien stärker insatser mot våld mot kvinnor och för resolution 1325

SoME Gavobevis 2023

14 september 2012

I veckan anordnade Storbritanniens ambassad ett samtalstillfälle om våld mot kvinnor tillsammans med statsekreterare Mark Lowcock från departementet för bistånds- och utvecklingsfrågor (DFID). På plats fanns representanter för svenska medborgarorganisationer och myndigheter med ansvar för kvinnorättsfrågor.

Även om diskussionens främsta tema var våld mot kvinnor så var också första paragrafen i resolution 1325 om kvinnors deltagande i samtalets mittpunkt då åtgärder diskuterades. Så väl statssekreterare Mark Lowcock som diskussionsdeltagarna var eniga om att våld mot kvinnor endast kan mottarbetas med lösningar där kvinnor ges möjlighet att agera för förändring.

Civila team ska kartlägga fall av sexuellt våld

Mark Lowcock talade också om ett färskt initiativ från den brittiska regeringen som handlar om att sända ut team med experter i konfliktområden med ett stort antal fall av sexuellt våld. Dessa expertteam skulle bestå av läkare, jurister, kriminaltekniker och andra experter på sexuellt våld. Teamen skulle skickas ut på kort varsel för att utreda och dokumentera situationen i fält, de första grupperna är tänkta att vara redo för uppdrag i januari nästa år. Operation 1325 kommenterade åtgärden med att expertteamen är en välkommen åtgärd, samtidigt som det inte får överskugga förebyggande arbete och behovet av inklusiva säkerhetssektorsreformer. Så länge kvinnor exkluderas från reformprocesser och säkerhetssektorn i allmänhet så kommer även våld mot kvinnor att fortsätta vara ett problem.

Resolution 1325 på G8-agendan

Operation 1325 vill tacka brittiska ambassaden för en konstruktiv diskussion och glädjs av det stora fokus som ägnats åt kvinnors deltagande och stärkandet av kvinnors position. Mark Lowcock berättade också att Storbritannien kommer att lyfta upp resolution 1325 på agendan för nästa G8-möte år 2013. I och med att Storbritannien är en betydande aktör internationellt välkomnar vi detta initiativ med värme.

Emmicki Roos
Projektledare, Operation 1325

Du kanske också gillar...

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 arbetar med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Vi söker en medarbetare till vårt kansli. Anställningen är på halvtid fram tills årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär uppföljning av pågående samarbetsprojekt i Palestina,...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...