Sudanesiska kvinnoorganisationer enas för att implementera resolution 1325

SoME Gavobevis 2023

7 september 2012

I veckan samlades elva sudanesiska kvinnoorganisationer för att delta i Operation 1325:s workshop i Sudans huvudstad Khartoum. Mötet utmynnade i flera konkreta framsteg. Bland annat enades deltagarna om att bilda ett nätverk för genomdrivandet av resolution 1325 i Sudan.  Förutom att bedriva påverkansarbete för upprättandet av en nationell handlingsplan så kommer nätverket även att följa upp hur resolutionen implementeras.

Initiativet är unikt så till vida att perspektivet är kvinnor, fred och säkerhet. I Sudan finns från förut ett flertal aktörer som arbetar med kvinnors rättigheter, men vinklingen mot fredsbyggande är ny. Nätverket som skapats kommer att ha möten en gång i månaden. Vid mötena kommer man i första hand att arbeta fram en strategi för främjandet av en nationell 1325-handlingsplan. Nätverket kommer också att utforma en strategi för om hur implementerandet av resolutionen ska bevakas. Planen är också att bjuda in fler organisationer och att träna nya medlemmar som kan utföra påverkans- och bevakningsarbete (advocacy and monitoring).

Deltagarna diskuterade också startandet av en 1325-kampanj i sociala media för att öka kännedomen om resolutionen och behovet av en nationell handlingsplan. Arbetet i Sudan begränsas ofta av det politiska klimatet, då regeringen både kontrollerar media och begränsar civilsamhällets inflytande. Via sociala media hoppas man bredda kunskapen och de existerande nätverken.
Operation 1325:s projektansvariga, Emmicki Roos, agerade samordnare och ledde workshoparbetet i Khartoum. Hon skriver mer om workshopens resultat och de intryck hon fick under sin vistelse i Sudan.

Valter Vilkko
Informatör, Operation 1325

Du kanske också gillar...

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 arbetar med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Vi söker en medarbetare till vårt kansli. Anställningen är på halvtid fram tills årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär uppföljning av pågående samarbetsprojekt i Palestina,...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...