Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

I veckan samlades elva sudanesiska kvinnoorganisationer för att delta i Operation 1325:s workshop i Sudans huvudstad Khartoum. Mötet utmynnade i flera konkreta framsteg.

I veckan samlades elva sudanesiska kvinnoorganisationer för att delta i Operation 1325:s workshop i Sudans huvudstad Khartoum. Mötet utmynnade i flera konkreta framsteg. Bland annat enades deltagarna om att bilda ett nätverk för genomdrivandet av resolution 1325 i Sudan.  Förutom att bedriva påverkansarbete för upprättandet av en nationell handlingsplan så kommer nätverket även att följa upp hur resolutionen implementeras.

Initiativet är unikt så till vida att perspektivet är kvinnor, fred och säkerhet. I Sudan finns från förut ett flertal aktörer som arbetar med kvinnors rättigheter, men vinklingen mot fredsbyggande är ny. Nätverket som skapats kommer att ha möten en gång i månaden. Vid mötena kommer man i första hand att arbeta fram en strategi för främjandet av en nationell 1325-handlingsplan. Nätverket kommer också att utforma en strategi för om hur implementerandet av resolutionen ska bevakas. Planen är också att bjuda in fler organisationer och att träna nya medlemmar som kan utföra påverkans- och bevakningsarbete (advocacy and monitoring).

Deltagarna diskuterade också startandet av en 1325-kampanj i sociala media för att öka kännedomen om resolutionen och behovet av en nationell handlingsplan. Arbetet i Sudan begränsas ofta av det politiska klimatet, då regeringen både kontrollerar media och begränsar civilsamhällets inflytande. Via sociala media hoppas man bredda kunskapen och de existerande nätverken.
Operation 1325:s projektansvariga, Emmicki Roos, agerade samordnare och ledde workshoparbetet i Khartoum. Hon skriver mer om workshopens resultat och de intryck hon fick under sin vistelse i Sudan – läs hennes blogginlägg här.

Valter Vilkko
Informatör, Operation 1325