Stöd oss i uppmaningen att tillsätta en 1325-ambassadör

SoME Gavobevis 2023

12 oktober 2011

Operation 1325 har uppmanat statsminister Fredrik Reinfeldt att infria det löfte som hans statsråd Joakim Stymne gav för ett år sedan då resolution 1325 fyllde tio år. Löftet gick ut på att tillsätta en ambassadör för 1325.

Vi anser att en 1325-ambassadör:

  • kan tydliggöra vikten av Sveriges arbete med att förverkliga resolution 1325 genom sina myndigheter
  • kan säkerställa att alla myndigheter, i sitt fredsbevarande arbete i utlandsmissioner, tillgodoser kvinnors rätt till inflytande i fredsprocessen.
  • krävs för att sätta mätbara mål, tydliga tids- och budgetramar samt en tidtabell för uppföljning av delmålen i den svenska handlingsplanen för resolution 1325

Vi vill uppmuntra våra läsare att stötta Operation 1325 i uppmaningen till Fredrik Reinfeldt. Det kan du göra genom att skriva ett mejl till statsministern.

Du kan formelara ditt mejl på följande vis:

”Vi stöttar Operation 1325 i uppmaningen att din regering ser till att infria löftet från tioårskonferensen att tillsätta en 1325-ambassadör. Det skulle visa att den svenska regeringen är seriös i sin satsning för att kvinnor ska få mer inflytande i fredsprocesser.”

Kopiera ovanstående formulering (förslagsvis) och klicka på följande länk för att klistra in i den meddelanderuta du får upp.

Tack för ditt stöd.

Brevet finns att läsa i den bifogade filen här upp till höger.

Du kanske också gillar...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag.  Operation 1325 har länge arbetat i Palestina tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer som arbetar för fred och demokrati. Med ditt stöd kan vi fortsätta detta viktiga samarbete.  Just nu har vi ett pågående projekt...