Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Operation 1325 har uppmanat statsminister Fredrik Reinfeldt att infria det löfte som hans statsråd Joakim Stymne gav för ett år sedan då resolution 1325 fyllde tio år.

Operation 1325 har uppmanat statsminister Fredrik Reinfeldt att infria det löfte som hans statsråd Joakim Stymne gav för ett år sedan då resolution 1325 fyllde tio år. Löftet gick ut på att tillsätta en ambassadör för 1325.

Vi anser att en 1325-ambassadör:

  • kan tydliggöra vikten av Sveriges arbete med att förverkliga resolution 1325 genom sina myndigheter
  • kan säkerställa att alla myndigheter, i sitt fredsbevarande arbete i utlandsmissioner, tillgodoser kvinnors rätt till inflytande i fredsprocessen.
  • krävs för att sätta mätbara mål, tydliga tids- och budgetramar samt en tidtabell för uppföljning av delmålen i den svenska handlingsplanen för resolution 1325

Vi vill uppmuntra våra läsare att stötta Operation 1325 i uppmaningen till Fredrik Reinfeldt. Det kan du göra genom att skriva ett mejl till statsministern.

Du kan formelara ditt mejl på följande vis:

”Vi stöttar Operation 1325 i uppmaningen att din regering ser till att infria löftet från tioårskonferensen att tillsätta en 1325-ambassadör. Det skulle visa att den svenska regeringen är seriös i sin satsning för att kvinnor ska få mer inflytande i fredsprocesser.”

Kopiera ovanstående formulering (förslagsvis) och klicka på följande länk för att klistra in i den meddelanderuta du får upp.

E-post till Fredrik Reinfeldt

Tack för ditt stöd.

Brevet finns att läsa i den bifogade filen här upp till höger.