FLER SVENSKA MINISTRAR BÖR ARBETA MED RES 1325, ENLIGT NY RAPPORT

SoME Gavobevis 2023

17 oktober 2011

Resolution 1325 är ett ansvar för alla svenska departement, inte bara för ett fåtal. Utvärdering av hur resultaten av arbetet med resolutionen genomförs måste visa vilka åtgärder som tagits och hur det har gjorts. I nuläget finns det inga tydliga uppgifter om hur mycket pengar som avsätts till resolution 1325. Det är slutsatser från en färsk rapport som mätt hur långt Sverige kommit med att göra verklighet av resolution 1325.

Rapporten ”Security Council Resolution 1325: Civil Society Monitoring Report – Sweden” är resultatet av ett samarbete mellan Operation 1325 och internationella Global Network of Women Peacebuilders med huvudkontor i New York. Den använder sig av 16 indikatorer för att mäta hur långt länder har kommit i att göra verklighet av resolution 1325. Några exempel på sätt att mäta är andelen kvinnor i fredsförhandlingar, kvinnors deltagande i rättsväsendet och säkerhetssektorn och andel kvinnor i fredsbevarande uppdrag.

Rapporten visar att den nationella handlingsplanen (NAP) har gett ett fåtal aktörer ansvaret att uppfylla genomförandet av resolution 1325. Aktörerna är oftast de som representerar Sverige utomlands i internationella insatser.

”Detta lämnar de flesta av departementen utanför den nationella handlingsplanen … resolution 1325 berör alla departement, alla bör därför vara skyldiga att ge rapporter om arbetet som gjorts med resolutionen,” sammanfattar rapporten.

INKLUDERAR GENUSPERSPEKTIVET I FREDSBEVARANDE INSATSER

”Sverige har varit ambitiös i genomförandet av resolution 1325 och har lyckats inkludera ett genusperspektiv i ett brett spektrum av säkerhet och fredsbevarande frågor, men det som saknas i svenska genomförandet är ett system för utvärdering av vad som gjorts samt hur det har skett” är en annan slutsats.

Det finns också en stor brist på öppenhet när det gäller hur mycket pengar som avsatts till att förverkliga resolution 1325. Den enda statliga myndighet med en öronmärkt budget för 1325 är Folke Bernadotteakademin med 7 miljoner kronor för 2011.

INGEN ÖRONMÄRKT FINANSIERING FÖR 1325

I ett försök att gräva i frågan skriver rapportens författare Hanna Stenberg: ”I den totala budgeten för Sida, får 319 miljoner kronor användas för konfliktlösning. Det är tänkt att finansieringen ska stödja en hel del verksamhet som rör konfliktlösning, och en av dessa uppdrag är att genomföra resolution 1325 och den svenska nationella handlingsplanen. Det finns dock inga öronmärkta medel för detta. ”

Läs hela rapporten i den bifogade filen till höger.

Helena Sundman

MEDIAS REPRESENTERING AV KVINNOR I VÄPNADE KONFLIKTER

De indikatorer som används för att mäta resultaten av förverkligandet av resolution 1325 är 16 i den aktuella rapporten. Några av dem är:

  • kvinnors deltagande i politiken
  • andelen kvinnor i fredsförhandlingar
  • kvinnors deltagande i rättsväsende och säkerhetssektorn
  • andelen kvinnor i fredsbevarande uppdrag
  • antalet sexuellt-och könsbaserade våldsbrott som rapporterats, och andelen fall som undersökts, och lett till åtal och straff
  • procent av kvinnors representation som fredsbyggare och beslutsfattare i medieinnehåll
  • andelen civila samhällets organisationer i arbetsgrupper på SCR 1325 och 1820

Du kanske också gillar...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag.  Operation 1325 har länge arbetat i Palestina tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer som arbetar för fred och demokrati. Med ditt stöd kan vi fortsätta detta viktiga samarbete.  Just nu har vi ett pågående projekt...