Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Igår framförde FN ett ställningstagande mot de attacker som regeringskritiker har gjort i Afghanistan, med motiveringen att det skändar barns rättigheter till utbildning.

Igår framförde FN ett ställningstagande mot de attacker som regeringskritiker har gjort i Afghanistan, med motiveringen att det skändar barns rättigheter till utbildning. I samma veva har UN Women och UNFPA uppmanat NATO och den afghanska regeringen att implementera resolution 1325 och aktivt arbeta för att kvinnors och flickors säkerhet ska stärkas i Afghanistan.

Kvinnor behövs i beslut om säkerhet

Att kvinnors och flickors säkerhet i Afghanistan är undermålig är det flera aktörer som ser. Representanter från UN Women, UNFPA och UNAMA (FN:s specifika organ i Afghanistan) fördömer detta faktum och kritiserar de ledande säkerhetsaktörerna i landet för att de inte ger kvinnor möjlighet att påverka och fatta beslut om landets säkerhet. Laurent Zessler från UNFPA menar att ”det är viktigt att de internationella och nationella samfunden satsar på att bryta tystnaden och säkerställa att kvinnors och flickors röst hörs och att nödvändiga handlingar görs för att ge stöd till dem”.

Utmaning för Afghanistan, är kvinnor lösningen?

År 2014 kommer NATO:s ansvar för säkerhetsfrågorna i Afghanistan att överlämnas till den afghanska myndigheterna, vilket kommer att innebära stora utmaningar i att upprätthålla en hållbar säkerhetspolitik. UN Womens talesperson i Afghanistan, Solrun Gisladottir, menar kvinnor måste involveras i landets säkerhet till följd av att kvinnor förstår säkerhetsmekanismerna inom sina samhällen. Hon menar att det därför är av yttersta vikt att kvinnor och kvinnoorganisationer involveras i beslut gällande hur säkerheten före och efter NATO.s utträde bör se ut.