Ställningstagande för kvinnors rättigheter i Afghanistan

SoME Gavobevis 2023

14 maj 2012

Igår framförde FN ett ställningstagande mot de attacker som regeringskritiker har gjort i Afghanistan, med motiveringen att det skändar barns rättigheter till utbildning. I samma veva har UN Women och UNFPA uppmanat NATO och den afghanska regeringen att implementera resolution 1325 och aktivt arbeta för att kvinnors och flickors säkerhet ska stärkas i Afghanistan.

Kvinnor behövs i beslut om säkerhet

Att kvinnors och flickors säkerhet i Afghanistan är undermålig är det flera aktörer som ser. Representanter från UN Women, UNFPA och UNAMA (FN:s specifika organ i Afghanistan) fördömer detta faktum och kritiserar de ledande säkerhetsaktörerna i landet för att de inte ger kvinnor möjlighet att påverka och fatta beslut om landets säkerhet. Laurent Zessler från UNFPA menar att ”det är viktigt att de internationella och nationella samfunden satsar på att bryta tystnaden och säkerställa att kvinnors och flickors röst hörs och att nödvändiga handlingar görs för att ge stöd till dem”.

Utmaning för Afghanistan, är kvinnor lösningen?

År 2014 kommer NATO:s ansvar för säkerhetsfrågorna i Afghanistan att överlämnas till den afghanska myndigheterna, vilket kommer att innebära stora utmaningar i att upprätthålla en hållbar säkerhetspolitik. UN Womens talesperson i Afghanistan, Solrun Gisladottir, menar kvinnor måste involveras i landets säkerhet till följd av att kvinnor förstår säkerhetsmekanismerna inom sina samhällen. Hon menar att det därför är av yttersta vikt att kvinnor och kvinnoorganisationer involveras i beslut gällande hur säkerheten före och efter NATO.s utträde bör se ut.

Du kanske också gillar...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag.  Operation 1325 har länge arbetat i Palestina tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer som arbetar för fred och demokrati. Med ditt stöd kan vi fortsätta detta viktiga samarbete.  Just nu har vi ett pågående projekt...