Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

När kvinnor inte inkluderas eller deras erfarenheter tas tillvara i fredsprocessen efter en konflikt minskar chanson drastiskt att nedrustning, repatriering och återanpassning efter konflik

När kvinnor inte inkluderas eller deras erfarenheter tas tillvara i fredsprocessen efter en konflikt minskar chanson drastiskt att nedrustning, repatriering och återanpassning efter konflikten blir lyckosam. Riskerna ökar dessutom att icke jämställda genusstrukturer stärks vid kvinnors exkludering i fredsprocessen. Resolution 1325 säger tydligt att kvinnors och flickors särskilda behov vid repatriering och återflyttning för rehabilitering, återanpassning och återuppbyggande efter konflikt måste förverkligas.

DDDRR

Temat för denna vecka är nedrustning, demobilisering, repatriering, återflyttning och återanpassning (förkortat DDDRR). DDRRR av väpnade grupper är en process som inträffar när en fredsprocess I en konflikt ska implementeras. Denna process anses som nödvändig för att en övergång från konflikt till fred ska vara hållbar och framgångsrik. Som aktörer inom freds- och konfliktprocessen påverkar DDDRR både de stridande parterna i konflikten samt kvinnor, vilka alla ingår i det konfliktdrabbade samhället. 

Genom att belysa resolution 1325 från olika synvinklar hoppas Operation 1325 att kunskaperna om vad som händer för resolutionen i Sverige och världen ska öka. Det enklaste sättet att bli uppdaterad om händelser inom temat är att följa Operation 1325 på Facebook och Twitter. Uppdelningarna av teman är inspirerad av Peacewomens nedbrytning av resolutionen, som finns tillgänglig här.

Seminarium på Kanadas ambassad

På torsdagen den 24 maj kommer Operation 1325 i samarbete med Kvinna till Kvinna, InDevelop och Kanadas ambassad anordna ett seminarium med namnet ”Implementing United Nations Security Council 1325 – Challenges and outlook”. Seminariet kommer att diskutera metoder att arbeta för en implementering av resolution 1325 från myndighets- och civilsamhällesperspektiv, och kommer även att inkludera erfarenheter från praktiker från Georgien, Sydsudan, Colombia, Liberia och DR Congo.

Julle Bergenholtz