Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Att stora delar av den civila befolkningen tvingas fly från sina samhällen under oroligheter är en av de vanligaste konsekvenserna av konflikter.

Att stora delar av den civila befolkningen tvingas fly från sina samhällen under oroligheter är en av de vanligaste konsekvenserna av konflikter. Det är också en av de stora utmaningarna I konflikt att återställa och upprätthålla fred och säkerhet efter att en massflykt har skett. Kvinnor möter särskilda utmaningar som flyktingar, och löper risk för hot och våld i detta sammanhang.

Kvinnor som flyktingar

Temat för denna vecka är kvinnor i flykt under konflikt. Resolution 1325 uttrycker sin bestörthet att ”kvinnor och barn utgör det stora flertalet av dem som är mest utsatta vid väpnade konflikter, inte minst som flyktingar” och att alltför många tvingas fly inom sitt land där man inte hör hemma. FN:s säkerhetsråd har därför särskilt belyst kvinnors utsatta situation som flyktingar, och arbetar genom resolution 1325 för att kvinnor snabbare ska kunna ta sig tillbaka till sin tillvaro innan konflikten.

Genom att belysa resolution 1325 från olika synvinklar hoppas Operation 1325 att kunskaperna om vad som händer för resolutionen i Sverige och världen ska öka. Det enklaste sättet att bli uppdaterad om händelser inom temat är att följa Operation 1325 på Facebook och Twitter. Uppdelningarna av teman är inspirerad av Peacewomens nedbrytning av resolutionen, som finns tillgänglig här.

Utbildning på Sida Partnership Forum

Just nu pågår Operation 1325:s kurs ”Jämställdhetsperspektiv på fredsbygge” på Sida Partnership Forum som på olika sätt behandlar resolution 1325 och hur den kan användas i freds- och konfliktsituationer. Deltagarna på kursen är från bland andra Polisen, Life & Peace och Sveriges Kristna Råd. Mer nyheter om vad som händer på kursen kommer att publiceras under veckan.

Julle Bergenholtz