Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Den 14 september träffade Operation 1325 representanter från myndigheter som ansvarar för att rekrytera svensk personal till EU:s fredsbevarande internationella ESDP missioner.

Den 14 september träffade Operation 1325 representanter från myndigheter som ansvarar för att rekrytera svensk personal till EU:s fredsbevarande internationella ESDP missioner. Utgångspunkten för seminariet var Operation 1325:s kartläggning som visar att 9 av 10 civila i EU:s insatser idag är män vilket går stick i stäv med de åtaganden som EU gjort i och med resolution 1325. Mötet anordnades för att gemensamt diskutera hur Sverige kan verka för att öka kvinnors deltagande i EU:s civila insatser och vilka primära hinder som finns för kvinnors deltagande idag. 

Under diskussionen togs bland annat myndigheternas rekryteringsprocess upp och hur insatsernas uppdrag kan utformas för att öka antalet kvinnor. Mer statistik och studier efterfrågades om EU:s och medlemsstaternas rekryteringsprocess samt vilka orsaker som ligger bakom kvinnors låga deltagande i missionerna. Operation 1325 följer upp hur detta arbete utvecklas framöver.