Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

bok_och_biblo_2009_5

bok_och_biblo_2009_5Operation 1325 arrangerade seminariet ”Tror EU att bara män skapar hållbar fred?” på årets Bok- och Biblioteksmässa i Göteborg. Birgitta Ohlsson (fp) och Hans Linde (v) diskuterade mansdominansen i EU:s fredsbevarande insatser med utgångspunkt i Operation 1325s kartläggning som visar att nästan nio av tio civila är män.


Att uteslutandet av kvinnor från det fredsbyggande arbetet har fått alldeles för lite uppmärksamhet i debatten var de båda eniga om. Linde ville ha tydligare och mätbara mål där prioritering av frågan ska synas genom extra ekonomiska resurser. Ohlsson talade om den sneda könsfördelningen i försvars- och säkerhets-organisationen och vikten av att vi har det jämställt inom säkerhetssektorn på ett svenskt plan för att sedan föra det vidare till ett europeiskt plan. Hon uppmanade vidare Operation 1325 att fortsätta vara en blåslampa i dessa frågor.