SÅ KAN SVERIGE BIDRA TILL IMPLEMENTERINGEN AV RESOLUTION 1325 I TURKIET

SoME Gavobevis 2023

22 september 2020

Under hösten publicerar vi rapporter om situationen i varje land vi har partnerorganisationer i och tar fram rekommendationer. Det har blivit dags för att fokusera på Turkiet. 

Turkiet är ett väl utvecklat land men trots det kvarstår ojämlikheten mellan kvinnor och män. Kvinnor deltar i låg utsträckning i det politiska livet och hela 474 kvinnomord rapporterades under år 2019. 

Kvinnorörelsen i Turkiet är stark men möter också motstånd från den turkiska staten med arresteringar av kvinnorättsaktivister.

Våra rekommendationer


Tillsammans med vår partnerorganisation Equality, Justice Women Platform har vi tagit fram rekommendationer riktade mot den svenska regeringen för en implementering i Turkiet av FN:s säkerhetsråds resolution 1325. 

Turkiet är inblandade i flertalet internationella konflikter. Vi uppmanar svenska regeringen att säkerställa kvinnors deltagande i framtida fredsprocesser. 

Kvinnorörelsen behöver stöd och skydd, både online och offline. 

Nästan 4 miljoner syriska flyktingar befinner sig i Turkiet. Kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp behöver skydd och juridisk assistans och de behöver få information om sina rättigheter.

Vill du läsa mer finns rapporten i sin helhet som pdf uppe i högra hörnet.

Den 13 – 16 oktober deltar Equality, Justice and Women Platform vid vår jubileumskonferens. Anmäl intresse för deltagande genom att maila: info@operation1325.se.

Du kanske också gillar...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag.  Operation 1325 har länge arbetat i Palestina tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer som arbetar för fred och demokrati. Med ditt stöd kan vi fortsätta detta viktiga samarbete.  Just nu har vi ett pågående projekt...