Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Under hösten publicerar vi rapporter om situationen i varje land vi har partnerorganisationer i och tar fram rekommendationer. Det har blivit dags för att fokusera på Turkiet. 

Turkiet är ett väl utvecklat land men trots det kvarstår ojämlikheten mellan kvinnor och män. Kvinnor deltar i låg utsträckning i det politiska livet och hela 474 kvinnomord rapporterades under år 2019. 

Kvinnorörelsen i Turkiet är stark men möter också motstånd från den turkiska staten med arresteringar av kvinnorättsaktivister.

Våra rekommendationer
Tillsammans med vår partnerorganisation Equality, Justice Women Platform har vi tagit fram rekommendationer riktade mot den svenska regeringen för en implementering i Turkiet av FN:s säkerhetsråds resolution 1325. 

Turkiet är inblandade i flertalet internationella konflikter. Vi uppmanar svenska regeringen att säkerställa kvinnors deltagande i framtida fredsprocesser. 

Kvinnorörelsen behöver stöd och skydd, både online och offline. 

Nästan 4 miljoner syriska flyktingar befinner sig i Turkiet. Kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp behöver skydd och juridisk assistans och de behöver få information om sina rättigheter.

Vill du läsa mer finns rapporten i sin helhet som pdf uppe i högra hörnet.

Den 13 – 16 oktober deltar Equality, Justice and Women Platform vid vår jubileumskonferens. Anmäl intresse för deltagande genom att maila: info@operation1325.se.