Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Styrelsetrainees för operation 1325 och Palestinian Center for Peace and Democracy delade med sin handbok om ungt engagemang i Torino Forum 2020. I en video skapad av unga kvinnliga aktivister i Palestina visar det att kvinnors ansvar har ökat under Covid-19 eftersom kvinnor gör mer på arbetsplatsen och i hushållet. I intervju med människor uttrycker många att kvinnor är överallt och lika kapabla för att bekämpa utmaningarna som Covid-19 medför och vara delaktiga i samhällsfrågor i allmänhet. Kvinnor bör vara delaktiga i förhandlings- och beslutsprocesser eftersom det kommer att ha en positiv inverkan. Kvinnor har en enorm roll i samhället. Kvinnors bidrag är dock inte tydliga eller särskilt belysta i nationell statistik. De palestinska myndigheterna bör inkludera kvinnor i alla utrymmen och ge dem möjligheter att kunna delta i beslutsprocesser.
Styrelsetrainees i både Sverige och Palestina uttryckte att deras kunskap om resolution 1325 har ökat under detta projekt. Det är viktigt att engagera ungdomar i fred och säkerhet men också öka kunskapen inom civilsamhällesorganisationer utifrån ungas behov i olika sammanhang gällande fred och säkerhet. Det är ett ömsesidigt samarbete mellan en mentor och praktikant om hur man kan arbeta framåt med dessa frågor.

I svenskt sammanhang uttryckte styrelsetrainees att hot och hat mot ungdomsorganisationer och ungdomsaktivister har ökat. Därför är en ibland försiktig med att vara i vissa utrymmen och arbeta för att inte möta hot och hat. Styrelstrainee Sana Pivot sade något som är inspirerande: ​​”att existera i utrymmen som inte är byggda för dig är en revolution i sig”.

När vi talar om kvinnors inkludering i fredsprocesser är det viktigt att inte paketera kvinnor utan snarare inkludera andra aspekter som kan påverka deras inkludering som etnicitet, ålder, religion, etc. Intersektionellt perspektiv vid implementeringen av resolution 1325 är viktigt!