Operation 1325

PROJEKT I colombia

De senaste decennierna har mycket gjorts för att förbättra situationen för kvinnor i Colombia, bland annat har flera lagar införts för att skydda kvinnors rättigheter. Mycket finns dock kvar att göra för ett jämlikt samhälle. Det finns fortfarande stora ojämlikheter inom politik och ekonomi och våld mot kvinnor är ett stort problem.

Civilsamhället och kvinnoorganisationer i Colombia arbetar därför hårt för att stärka kvinnors position och rättigheter i landet. 

UNDER DE SENASTE ÅREN

Det senaste projektet vi hade i Colombia var Medlingslabbet 2015 som även inkluderade aktörer från Sverige, Turkiet, Palestina, Irak, Jemen och Libyen.

Projektet möjliggjorde ett triangelutbyte av erfaranheter där kvinnor från olika kontexter kunde dela med sig av sina erfarenhter av fredsförmedling och fredsprocesser.

Genom utbytet ökade kunskapen om fredsförmedling i olika kontexter och deltagarna fick stärkt kapacitet att bidra till framgångsrika fredsprocesser. 

Vi är även del av Colombiagrupperna för kunskapsutbyte och påverkansarbete där vi bidrar med vår expertis om kvinnor, fred och säkerhet.

 

PROJEKT I COLOMBIA

2016-2017: MEDLINGSLABBET

Medlingslabbet genomfördes i Mellanöstern och Nordafrika (MENA)-regionen och Colombia med syftet att utbyta kunskaper och erfarenheter om kvinnlig fredsförmedling från olika kontexter. Projektet möjliggjorde för kvinnliga fredsarbetare från flertalet länder att träffas och arbeta tillsammans för att stärka kvinnors möjligheter att lära av varandra och arbeta för fred.  

Projekt: Medlingslabbet 

Land: Colombia, Iraq, Jemen, Libyen, Palestina, Sverige, Turkiet 

Partnerorganisation: Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, KÖM Turkey, Palestinian Center for Peace and Democracy (PCPD) 

Givarorganisation: MUCF, Folke Bernadotteakademin 

Projektperiod: 2016 – 2017 

Syfte: Ett triangelutbyte av erfarenheter för att lyfta innovativa, framgångsrika medlings-processer som lett till ökad säkerhet och kvinnors deltagande. Att identifiera vad som gjort dessa medlingsprocesser framgångsrika och hur det kan reproduceras i andra områden och konflikter.  

Målgrupp: Kvinnliga fredsaktörer, civilsamhällsorganisationer, akademiker och lokala politiska beslutsfattare från Colombia och MENA-regionen 

Hur: Projektet startade med en inventering av medlingserfarenheter och kunskaper, genom intervjuer och digital efterforskning. Inom projektet skapades en referensgrupp med experter och beslutsfattare inom fredsförmedling. Som del av projektet hölls en central medlingskonferens för stärkandet av kvinnor som fredsförmedlare. Syftet med denna konferens var att utbyta erfarenheter, kunskaper och skapa ett gemensamt lärande. I respektive deltagarland hölls mindre konferenser där partnerorganisationerna delade med sig av nyvunna insikter och spred medlingskompetenser i sin kontext. Lärdomar och verktyg från projektet spreds digitalt b.l.a genom skapandet och publiceringen av en rapport och en handbok om ämnet. Ett påverkansbrev skickades till bland andra FN:s säkerhetsråd och FN:s medlemsstödsenhet.  

Resultat: Kvinno- och fredsorganisationer har delat erfarenheter och ökat sin kunskap om medling i andra kontexter för att dra lärdomar till sitt eget fredsarbete. Genom konferenserna, publiceringen av en rapport och en handbok om kvinnor, fred och säkerhet så har kunskapen nått fler än den primära målgruppen. Genom kontakt med beslutsfattare kunde deltagarna påverka på en högre nivå.  

-Handbok om fredsförhandling “Mediation Lab – Women Pacemakers as mediators” skapdes 

-Rapport “Mediation and Influence släpptes

– Påverkansbrev skickat till bland andra FN:s säkerhetsråd och FN:s medlemsstödsenhet. 

Publikationer:

Mediation Lab – Women Pacemakers as mediators (eng)

Mediation Lab – Women Pacemakers as mediators (arabic)

Mediation Lab – Women Pacemakers as mediators (español

Mediation Lab –  Women Pacemakers as mediators (türkçe)

Mediation and Influence

Operation 1325 & COLOMBIA

Här är en film som vi har tagit fram för att ge dig som inte känner till Operation 1325 en liten inblick i vilka vi är och vad vi arbetar för. Vi är väldigt glada över att vår hjältinna doktor Louise Olsson, senior forskare inom kvinnor, fred och säkerhet vid Institut för Fredsforskning i Oslo, medverkar med sin expertis och gedigna kunskap!

Denna video har producerats med finansiellt stöd från Sida genom ForumCiv. Varken Sida eller ForumCiv har deltagit i produktionen av denna video och ansvarar inte för avsnittens innehåll eller åsikterna som uttrycks.

PARTNERORGANISATIONER VI SAMARBETAT MED

INCIATIVA DE MUJERES COLOMBIANAS POR LA PAZ

STÖDMEDLEMSKAP

Stödmedlemaskap: Fred | Supporting Membership: Peace

Information om stödmedlemskap:

  • Stödmedlemskap är öppet för enskilda individer som delar Operation 1325s värdegrund.
  • Stödmedlemmen har ej rösträtt vid årsmöte.
  • Stödmedlemskap debiteras med 100kr per år.

Som stödmedlem kommer du:

  • Stötta vårt arbete för att främja kvinnors rättigheter i fredsprocesser.
  • Få tillgång till våra uppdateringar, nyhetsbrev, projekt och framsteg.
  • Få exklusiva inbjudningar till våra evenemang, seminarium och workshops där du har möjligheten att dela med dig av dina specifika erfarenheter.
  • Känna dig stolt över att vara en del av en stark gemenskap som kämpar för förändring.

Fyll i dina uppgifter för att teckna medlemskap:

GDPR Samtycke

11 + 9 =

SWISHA MEDLEMSAVGIFTEN PÅ 100 KR DIREKT VIA QR-KODEN NEDAN.

United Nations Logo. Förenta Nationerna Logga.

OPERATION 1325 GRUNDADES 2003 SOM EN PARAPLYORGANISATION FÖR EN RAD SVENSKA FREDS- OCH KVINOORGANISATIONER.

 

Organisationen verkar i Sverige och partnerskap med freds- och kvinoorganisationer runt om i världen för att FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, om kvinnor, fred och säkerhet, ska bli verklighet.