Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Operation 1325 söker projektassistent (Praktik) till VT 2020

Praktikperiod: VT 2020
Plats: Stockholm

 

Kort om praktikplatsen:

Operation 1325 arbetar för att främja kvinnors inflytande i säkerhetspolitik och fredsprocesser i enlighet med FN:s säkerhetsrådsresolution 1325. Vi är en paraplyorganisation med svenska kvinno- och fredsorganisationer som medlemmar.

 

Operation 1325 arbetar med ömsesidig kapacitetsutveckling tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer i konfliktländer, framför allt i Mellanöstern och Nordafrika, Albanien, Turkiet och Colombia. Vi arbetar med freds- och säkerhetsaktörer för att utveckla och förbättra metoder för genomförandet av resolution 1325. Vi bidrar till att bygga långsiktiga lokala, regionala och internationella nätverk för att stödja folkvalda och civilsamhällets arbete för en inkluderande, hållbar fred och säkerhet.

 

Operation 1325 bedriver också påverkansarbete i Sverige för att kvinnors perspektiv på säkerhet ska genomsyra allt svenskt fredsbyggande arbete, samt EU och FN för kvinnors rätt till säkerhet och delaktighet i beslutsfattande.

 

Huvudsakliga praktikuppgifter:

 

 

          Utföra analys och sammanställning inför ansökningar och rapportering om kvinnor, fred och säkerhet

          Hjälpa till med granskning och analys av politikområdet

          Assistera styrelsearbete och medlemsorganisationerskontakt

          Omvärldsbevakning kring frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet

          Representera organisation i utåtriktade aktiviteter

          Arbeta med sociala mediekanaler, kommunicera kring evenemang

          Skriva bloggar och artiklar

          Bidra i det allmänna organisationsarbetet

Arbetet kräver att du kan ta ansvar och vill ta dig an utmaningar. Att göra praktik hos oss är både utvecklande och roligt!

Önskad utbildning (och eventuella specifika kunskaper/erfarenhet):

 

 

Vi söker dig som har:

·         En kandidatexamen inom freds- och konfliktstudier, statsvetenskap, sociologi, genusvetenskap, juridik, utvecklingsstudier eller liknande

·         Kunskap om genus, freds- och säkerhetsfrågor

·         Mycket goda kunskaper i svenska och engelska

·         God organisatorisk förmåga

·         Är lyhörd, initiativrik och självgående

Meriterande är:

·         Engagemang i ideella föreningar

·         Erfarenhet av kommunikationsarbete, webbpublicering, bildhantering och journalistiskt arbete

·         Vana av att prata inför grupp

·         Kunskaper i albanska, arabiska, kurmanji, ryska, turkiska eller spanska

·         Vistelse i Globala syd


Vi tar gärna emot personer som breddar mångfalden inom Operation 1325.Ansökans innehåll:

Personligt brev, CV, kontakter till två referenspersoner och gärna studieintyg.

Ansökan skickas till:

info@operation1325.se

 

Kontaktperson:

Annika Schabbauer, kanslichef, mail: annika.schabbauer@operation1325.se

 

Paula Savina, praktikant, mail: paula.savina@operation1325.se

Slutdatum för ansökan:


Den 29 november 2019

Hemsida:

www.operation1325.se