Styrelsetraineeprogrammet 2020 öppnar ansökan

SoME Gavobevis 2023

22 november 2019

MAKT ÅT UNGA KVINNOR – Styrelsetraineeprogrammet 2020 

Det här är en möjlighet för dig som på din fritid vill engagera dig för kvinnor, fred och säkerhet med Operation 1325. Under vårt årslånga program kommer du att skapa nya kontaktytor, växa i ledarskap, få en unik plattform för frivilligt engagemang, ordna informationsträffar, delta i evenemang, möta internationella partnerorganisationer, få hjälp att söka stipendier för studieresor och mycket mera. Du får individuellt stöd från styrelsens erfarna medlemmar. Under våren träffas gruppen fyra gånger och varje träff har ett tema: engagemang, strategier, ledarskap, framtiden och under hösten gör styrelsetraineeprogrammet egna aktiviteter vilket förutsätter ett årslångt engagemang.

”Under mitt år som styrelsetrainee fick jag bland annat möjligheten att representera Operation 1325 på Järvaveckan. Vi fick mycket positiv respons från besökarna och det var kul att se att många ansåg att frågorna var viktiga, även om inte alla kände till resolutionen i sig sedan innan. Under hösten var jag med på studiebesök till Istanbul då vi träffade gräsrotsorganisationer och unga aktivister. Studieresan gav mig en unik inblick i kvinnors och ungas möjligheter att organisera sig kring frågor som berör mänskliga rättigheter, demokratiskt utrymme och en hållbar fred i Turkiet. Genom styrelsetraineeprogrammet har fått möta otroligt många erfarna, kunniga och inspirerande personer, vilket gjort jag både stärkt mina kunskaper om civilsamhällets arbete med kvinnor, fred och säkerhetsagendan och mitt kontaktnät.” Fredrika

Under mitt år som styrelsetrainee fick jag bland annat möjligheten att representera Operation 1325 på Järvaveckan. Vi fick mycket positiv respons från besökarna och det var kul att se att många ansåg att frågorna var viktiga, även om inte alla kände till resolutionen i sig sedan innan.

Under hösten var jag med på studiebesök till Istanbul då vi träffade gräsrotsorganisationer och unga aktivister. Studieresan gav mig en unik inblick i kvinnors och ungas möjligheter att organisera sig kring frågor som berör mänskliga rättigheter, demokratiskt utrymme och en hållbar fred i Turkiet. 

Genom styrelsetraineeprogrammet har fått möta otroligt många erfarna, kunniga och inspirerande personer, vilket gjort jag både stärkt mina kunskaper om civilsamhällets arbete med kvinnor, fred och säkerhetsagendan och mitt kontaktnät.”

Fredrika

Vi söker dig som…


…är engagerad för kvinnor, fred och säkerhet, intresserad av föreningsliv och vill utvecklas inom ideellt ledarskap. Om du jobbar eller praktiserar inom samma ämnesområde kan du hamna i en intressekonflikt och vi uppmuntrar dig i sådana fall att rådgöra med din arbetsgivare innan du ansöker.

Ø  kunskap om resolution 1325 och hur civilsamhället arbetar

Ø  en plattform för nationellt och internationellt arbete för fred och säkerhet

Ø  utveckling av ditt ledarskap och ett förstärkt kontaktnät

Ansökan består av CV och personligt brev där du presenterar dig och besvarar:

>Vad vill du lära dig som deltagare i detta traineeprogram?

Ansökan skickas senast den 10:e januari till annika.schabbauer@operation1325.se

Operation 1325 grundades 2003 som en paraplyorganisation för en rad svenska freds- och kvinnoorganisationer. Organisationen verkar i Sverige och i partnerskap med freds- och kvinnoorganisationer runt om i världen för att FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, om kvinnor, fred och säkerhet, ska bli verklighet.

Du kanske också gillar...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag.  Operation 1325 har länge arbetat i Palestina tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer som arbetar för fred och demokrati. Med ditt stöd kan vi fortsätta detta viktiga samarbete.  Just nu har vi ett pågående projekt...