Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

MAKT ÅT UNGA KVINNOR – Styrelsetraineeprogrammet 2020 

Det här är en möjlighet för dig som på din fritid vill engagera dig för kvinnor, fred och säkerhet med Operation 1325. Under vårt årslånga program kommer du att skapa nya kontaktytor, växa i ledarskap, få en unik plattform för frivilligt engagemang, ordna informationsträffar, delta i evenemang, möta internationella partnerorganisationer, få hjälp att söka stipendier för studieresor och mycket mera. Du får individuellt stöd från styrelsens erfarna medlemmar. Under våren träffas gruppen fyra gånger och varje träff har ett tema: engagemang, strategier, ledarskap, framtiden och under hösten gör styrelsetraineeprogrammet egna aktiviteter vilket förutsätter ett årslångt engagemang.

”Under mitt år som styrelsetrainee fick jag bland annat möjligheten att representera Operation 1325 på Järvaveckan. Vi fick mycket positiv respons från besökarna och det var kul att se att många ansåg att frågorna var viktiga, även om inte alla kände till resolutionen i sig sedan innan. Under hösten var jag med på studiebesök till Istanbul då vi träffade gräsrotsorganisationer och unga aktivister. Studieresan gav mig en unik inblick i kvinnors och ungas möjligheter att organisera sig kring frågor som berör mänskliga rättigheter, demokratiskt utrymme och en hållbar fred i Turkiet. Genom styrelsetraineeprogrammet har fått möta otroligt många erfarna, kunniga och inspirerande personer, vilket gjort jag både stärkt mina kunskaper om civilsamhällets arbete med kvinnor, fred och säkerhetsagendan och mitt kontaktnät.” Fredrika

Under mitt år som styrelsetrainee fick jag bland annat möjligheten att representera Operation 1325 på Järvaveckan. Vi fick mycket positiv respons från besökarna och det var kul att se att många ansåg att frågorna var viktiga, även om inte alla kände till resolutionen i sig sedan innan.

Under hösten var jag med på studiebesök till Istanbul då vi träffade gräsrotsorganisationer och unga aktivister. Studieresan gav mig en unik inblick i kvinnors och ungas möjligheter att organisera sig kring frågor som berör mänskliga rättigheter, demokratiskt utrymme och en hållbar fred i Turkiet. 

Genom styrelsetraineeprogrammet har fått möta otroligt många erfarna, kunniga och inspirerande personer, vilket gjort jag både stärkt mina kunskaper om civilsamhällets arbete med kvinnor, fred och säkerhetsagendan och mitt kontaktnät.”

Fredrika

Vi söker dig som…

…är engagerad för kvinnor, fred och säkerhet, intresserad av föreningsliv och vill utvecklas inom ideellt ledarskap. Om du jobbar eller praktiserar inom samma ämnesområde kan du hamna i en intressekonflikt och vi uppmuntrar dig i sådana fall att rådgöra med din arbetsgivare innan du ansöker.

 Vi erbjuder…

Ø  kunskap om resolution 1325 och hur civilsamhället arbetar

Ø  en plattform för nationellt och internationellt arbete för fred och säkerhet

Ø  utveckling av ditt ledarskap och ett förstärkt kontaktnät

Ansökan består av CV och personligt brev där du presenterar dig och besvarar:

Ø  Varför är du intresserad av att engagera dig i Operation 1325?

Ø  Vad vill du lära dig som deltagare i detta traineeprogram?

Ansökan skickas senast den 10:e januari till annika.schabbauer@operation1325.se. Märk mailet med ”Ansökan styrelsetrainee”.

 

 

 

Operation 1325 grundades 2003 som en paraplyorganisation för en rad svenska freds- och kvinnoorganisationer. Organisationen verkar i Sverige och i partnerskap med freds- och kvinnoorganisationer runt om i världen för att FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, om kvinnor, fred och säkerhet, ska bli verklighet.