Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

2015-03-26

Utrikesminister Margot Wallström

2015-03-26

Utrikesminister Margot Wallström

Operation 1325 välkomnar regeringens deklaration att bedriva en feministisk utrikespolitik. I den oroliga värld som nu råder med militära stridigheter inte minst i Mellanöstern och Ukraina känns det särskilt angeläget att kvinnorna ska finns med och kan påverka utvecklingen i en fredlig riktning.

Operation 1325 är en paraplyorganisation med fem kvinnoorganisationer som verkar för att FN:s resolution 1325 ska implementeras såväl nationellt som internationellt. Därför noterar vi med glädje att 1325 lyfts fram i regeringens utrikespolitiska deklaration.

Vi vill speciellt betona kvinnors delaktighet i beslutsfattande när det gäller frågor om fred och säkerhet. Därför är det angeläget att den föreslagna EU-representanten ser resolution 1325 som en säkerhetsfråga och arbetar för att kvinnor ska ses som resurser i fredsförhandlingar och i återuppbyggnad av samhällen efter konflikter. En sådan särskild representant för 1325 borde också finnas i FN.

Operation 1325 önskar den nya regeringen all framgång med den feministiska utrikespolitiken.

Med vänlig hälsning,

Ingela Mårtensson

Ordförande i Operation 1325