Operation 1325 stöttar Margot Wallström

SoME Gavobevis 2023

31 mars 2015

2015-03-26

Utrikesminister Margot Wallström

Operation 1325 välkomnar regeringens deklaration att bedriva en feministisk utrikespolitik. I den oroliga värld som nu råder med militära stridigheter inte minst i Mellanöstern och Ukraina känns det särskilt angeläget att kvinnorna ska finns med och kan påverka utvecklingen i en fredlig riktning.

Operation 1325 är en paraplyorganisation med fem kvinnoorganisationer som verkar för att FN:s resolution 1325 ska implementeras såväl nationellt som internationellt. Därför noterar vi med glädje att 1325 lyfts fram i regeringens utrikespolitiska deklaration.

Vi vill speciellt betona kvinnors delaktighet i beslutsfattande när det gäller frågor om fred och säkerhet. Därför är det angeläget att den föreslagna EU-representanten ser resolution 1325 som en säkerhetsfråga och arbetar för att kvinnor ska ses som resurser i fredsförhandlingar och i återuppbyggnad av samhällen efter konflikter. En sådan särskild representant för 1325 borde också finnas i FN.

Operation 1325 önskar den nya regeringen all framgång med den feministiska utrikespolitiken.

Med vänlig hälsning,

Ingela Mårtensson

Ordförande i Operation 1325

Du kanske också gillar...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag.  Operation 1325 har länge arbetat i Palestina tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer som arbetar för fred och demokrati. Med ditt stöd kan vi fortsätta detta viktiga samarbete.  Just nu har vi ett pågående projekt...