Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Annika Schabbauer och Jenny Molin från Operation 1325 är för närvarande i Albanien för att träffa organisationen Association for Women with Social Problems (AWSP) för att undersöka möjligheten att

Annika Schabbauer och Jenny Molin från Operation 1325 är för närvarande i Albanien för att träffa organisationen Association for Women with Social Problems (AWSP) för att undersöka möjligheten att startar upp ett samarbete. Målet med mötet är att starta ett gemensamt projekt med syftet att öka medvetenheten av resolution 1325 hos lokala mediaaktörer, myndigheter och allmänheten i  syfte att öka implementeringen av resolutionen i Albanien. Projektet ämnar att fokusera specifikt på medias roll i genomförandet av kvinnor, fred och säkerhetsagendan och skapa ett samspel och mötesplats med det civila samhället. 

Flera länder i regionen har redan utvecklat nationella handlingsplaner för 1325, men Albanien ligger efter i denna utveckling. Dessutom saknas det idag data och forskning som visar på hur resolutionen efterlevs i landet. Förhoppningen är att AWSP genom ett aktivt sammarbete med mediaaktörer skulle kunna effektivisera sitt påverkansarbete och på så sätt nå en större publik. Media aktörer kan spela en viktig roll när det gäller att öka medvetenenheten om kvinnors rättigheter och behov genom skapa en offentlig debatt. Genom att stärka länken mellan AWSP och lokala mediaaktörer hoppas vi därför kunna bidra till att bilda opinion om kvinnor, fred och säkerhetsfrågor och påvisa vikten av att Albanien aktivt arbetar med att öka genomförande av resolution 1325. 

Vill du veta mer om projektet? Kontakta Annika Schabbauer: annika.schabbauer@operation1325.se.