Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

I förra veckan samlades ett flertal aktörer som arbetar med kvinnor, fred och säkerhet i Bryssel på inbjudan av försvarsalliansen NATO.

I förra veckan samlades ett flertal aktörer som arbetar med kvinnor, fred och säkerhet i Bryssel på inbjudan av försvarsalliansen NATO. En av deltagarna i mötet var Operation 1325:s generalsekreterare Karin Axelsson Zaar.

I endagsmötet ingick lunch och samtal med NATO:s speciella representant för kvinnor, fred och säkerhet, Mari Skåre. Bland annat diskuterades ISAF-styrkan och Afghanistan och möjligheterna att implementera en framtida nationell handlingsplan för 1325 i landet.

Trots att resolution 1325 antogs för snart 13 år sedan är arbetet med kvinnor, fred och säkerhet ett relativt nytt område för NATO. Det är mindre än ett år sedan generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen utsåg Mari Skåre som organisationens första speciella representant på ansvarsområdet. Dialogmötet i förra veckan, som gick under rubriken ”Key Opinion Formers on Women, Peace and Security from NATO and Partner Countries”, var även det första av sitt slag.

viktigt att nato konsulterar civilsamhället

En fråga som kom upp var hos vem ansvaret för implementeringen av resolution 1325 ligger i NATO:s utlandsuppdrag. NATO:s representant på plats förklarade att NATO självklart har ett ansvar för implementeringen, men att alliansen inte kan tvinga sina medlemsländer att implementera resolutionen i fält.

Operation 1325 förde vid mötet fram vikten av att internationella aktörer så som NATO konsulterar den expertis som finns inom civilsamhället. Då en hel del av mötets fokus var att presentera hur NATO idag jobbar med kvinnor, fred och säkerhet förde flera av aktörerna vid mötet även fram vikten av att NATO lyssnar och aktivt tar in erfarenheter från civilsamhällesaktörer.