Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Den 29 april välkomnar Operation 1325 sina medlemsorganisationer till ett erfarenhetsutbyte om samarbete med kvinnogrupper i Irak inför ett pilotprojekt som Operation 1325 inleder i &ar

Den 29 april välkomnar Operation 1325 sina medlemsorganisationer till ett erfarenhetsutbyte om samarbete med kvinnogrupper i Irak inför ett pilotprojekt som Operation 1325 inleder i år.

Idag samarbetar Operation 1325 med kvinnogrupper i Israel, Palestina och Sudan kring kapacitetsutveckling och utbildning i relation till resolution 1325. Förra året genomfördes en internationell studie med syfte att utreda möjligheten att utöka det internationella samarbetet till ett nytt land. Utredningen rekommenderade ett antal länder och Operation 1325s styrelse har enats om att i år genomföra ett pilotprojekt riktat mot Irak.

Operation 1325 välkomnar nu sina medlemsorganisationer och anställda till ett möte för att tillsammans diskutera tidigare erfarenheter av samarbete med kvinnogrupper i Irak. Mötet syftar till att lyfta fram medlemsorganisationernas lärdomar och tips inför pilotprojektet och att kartlägga vad som redan görs i medlemsorganisationerna. Detta ser vi som mycket värdefullt eftersom tanken är att Operation 1325s internationella verksamhet ska kunna dra nytta av de erfarenheter och kontakter som redan finns i medlemsorganisationerna.

Anna Sundén svarar gärna på frågor på anna.sunden@operation1325.se alt 08-676 05 09.

Datum och tid : Onsdag den 29 april Klockan 18.00-19.30

Plats: Operation 1325s kontor, Gamla Brogatan 27, nära T-centralen

Anmälan:  Anmäl ditt deltagande till anna.sunden@operation1325.se  senast den 24 april 2009

Varmt välkommen!