Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Biståndsminister Gunilla Karlsson bjöd nyligen in företrädare från Operation 1325, Kvinna till kvinna och försvarsmakten för att diskutera hur regeringens nya

Biståndsminister Gunilla Karlsson bjöd nyligen in företrädare från Operation 1325, Kvinna till kvinna och försvarsmakten för att diskutera hur regeringens nya handlingsplan för resolution 1325 ska genomföras. Operation 1325s ordförande Birgitta Ahlqvist efterlyste mätbara mål i regeringens nya handlingsplan och underströk vikten av att det finns en större tydlighet när det gäller vem som bär ansvaret för de olika delmålen.

På så sätt skulle det vara möjligt att bedöma vart Sverige befinner sig i implementeringsprocessen och hur man ska arbeta vidare. Biståndsministern betonade vikten av att arbeta på bred front med resolutionen och framhöll att biståndspolitiken framöver ska fokusera mer på freds – och konfliktfrågor.