Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

 

 

Operation 1325 och vår turkiska partnerorganisation Women in Foreign Policy höll under torsdagen den 17 maj ett seminarium i Riksdagen. Seminariet arrangerades tillsammans med riksdagsledamöterna Sofia Arkelsten (M) och Azadeh Rojhan Gustavsson (S) och innebar också vår officiella lansering av rapporten Women Count Turkey. Rapporten presenterar en överskådlig bild av kvinnors deltagande och representation inom bland annat politik, domstol och militär i Turkiet och är skriven av Zeynep Almedar. Utöver att hon är en del av organisationen Women in Foreign Policy är hon också docent på Okan-universitet i Istanbul.

I riksdagen presenterade Zeynep Almedar information från sin rapport för att förse åhörare med en bild av hur läget är i Turkiet, framförallt vad gäller kvinnor, fred och säkerhetsagendan. 

Trots att kvinnor sedan 1934 kunnat bli invalda i det turkiska parlamentet utgörs endast 14% av kvinnor. Kvinnor är klart underrepresenterade i ledande positioner, särskilt i säkerhets- och försvarssektorn. Vad som är noterbart är att kvinnor som är verksamma i området har bättre och mer kvalificerad utbildning än sina manliga kollegor.

I Turkiet befinner sig många flyktingar, exakt hur många är svårt att veta då majoriteten är oregistrerade. Många syriska kvinnor som befinner sig i Turkiet tvingas in i äktenskap i tidig ålder, vilket i sin tur ofta leder till andra former av våld, diskriminering och begränsade friheter. Givet det faktum att många flyktingar är oregistrerade är det svårt att kontrollera och förhindra våld och barnäktenskap vilket innebär att kvinnliga flyktingar är särskilt utsatta.

En nyinstiftad lag tillåter muslimska ledare att genomföra civila äktenskap. Sedan tidigare har äktenskapet byggt på civil registrering hos staten och sedan en religiös ceremoni. Den nya bestämmelsen har nu ökat riskerna för barnäktenskap genom att den formella registreringen hos staten inte krävs. 

Läget i Turkiet har förändrats drastiskt sedan det misslyckade kuppförsöket i juli 2016. Sedan dess har Turkiet utlyst undantagstillstånd, vilket tillåter staten att öka sina befogenheter – något som ofta kan innebära inskränkningar av människors friheter. I Turkiet har 19 lagar blivit inrättade under utlysningen. Många gör inskränkningar i de mänskliga rättigheterna och det demokratiska styret har kraftigt försämrats.

Vi är glada över Azadeh Rojhan Gustavssons besked om att hon ska presentera innehållet i rapporten i Europarådet som ett sätt för att verka för kvinnors rättigheter och demokrati i Turkiet.