KVINNORS SYN PÅ SÄKERHET

SoME Gavobevis 2023

13 maj 2020

Säkerhet kan ha olika innebörd beroende av vem man frågar, därför är det viktigt för oss att prata om det med kvinnor och att inkludera gräsrotsrörelsen, kvinnorörelsen samt unga kvinnor i samtalet om säkerhet.

På vår fokusgruppsdiskussion som gästades av Johan Dittrich Hallberg från Försvarsdepartementet, fick vi en genomgång av Nato. Natos kärnuppgifter är kollektivförsvar, krishantering och säkerhet i samverkan. Sveriges partnerskap med Nato hamnar under säkerherhet i samverkan. Då Sverige delar säkerhetssyn på Europa med Nato är det viktigt att prata om vilken betydelse Nato har för svensk säkerhet och kvinnors syn på säkerhet. Under workshopen diskuterades en rad frågor som bland annat, vilken betydelse Nato har för de deltagande och det var väldigt olika svar. Vissa var emot Nato och de militärövningar som görs här i Sverige då det inkräktar på Sveriges suveränitet; problematiken med att säkerhet inte inkluderar mer än det traditionella konceptet; ifrågasatte ifall Sverige verkligen har en gemensam värdegrund med Nato: internationella samarbeten är viktiga för att kunna bevara fred. Det diskuterades också vad säkerhet är, som en del ansåg var att i grunden känna sig trygga. Begreppet mänsklig säkerhet talas det om ibland, det bör man ta en närmare titt på och se över hur det går ihop med den övriga säkerhetssektorn. 

Det som diskuterades under fokusgruppsdiskussionen kommer att skickas vidare som en anonymiserad rapport till Nato. Vi vill tacka Johan Dittrich Hallberg som höll ett föredrag och alla som deltog med sina synpunkter! 

Vi kommer att publicera den fullständiga anonyma rapporten inom en snar framtid, håll utkik för att läsa om kvinnors syn på säkerhet!

Du kanske också gillar...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag.  Operation 1325 har länge arbetat i Palestina tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer som arbetar för fred och demokrati. Med ditt stöd kan vi fortsätta detta viktiga samarbete.  Just nu har vi ett pågående projekt...