Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Bok och biblioteksmässan är över för denna gång. Det har varit en spännande och lärorik upplevelse.

Bok och biblioteksmässan är över för denna gång. Det har varit en spännande och lärorik upplevelse. Vi kan konstatera att kvinnorna lyfts fram av många talare på internationella torget och att det var många som intresserade sig för resolution 1325. Men synen på kvinnan bör förändras – från offer till aktör.

Flera talare har fokuserat på kvinnors fysiska och psykiska hälsa, bland annat har man belyst den höga mödradödligheten i världen som ett samhällshot, samt vikten av att bekämpa olika typer av systematiskt våld mot kvinnor. Lena Ohlsson som arbetat som fredsobservatör i Kongo berättade bland annat hur våldtäkter fortfarande används som ett redskap av olika aktörer i och utanför konflikten för att dominera och sprida skräck bland kvinnor i samhället.

Flertalet talare har också pratat om vikten av utbildning för att stärka kvinnors rättigheter och skapa förutsättningar för fred. Mia Jildenhed och Kajsa Hansson från BLLF Sweden lyfte fram Pakistan som ett tydligt exempel. I Pakistan saknar nämligen majoriteten av kvinnor utbildning och därmed också kunskap om sina egna rättigheter.

–Det är till exempel få kvinnor i Pakistan som vet att det är olagligt att hålla kvinnor i livegenskap. Därför är det viktigt att kvinnor får utbildning, för kunskap ger makt, sa Mia Jildenhet och Kajsa Hansson.

Andra talare valde att lägga ännu mer fokus på kvinnors aktörskap. Pierre Schori och Maud Edgren-Schori betonade att Margot Wallströms arbete med kriminaliseringen av det sexualiserade våldet är oerhört viktigt men poängterade samtidigt att det är minst lika viktigt att få med kvinnor i fredsprocesser eftersom att jämställdhet är en förutsättning för fred. En annan talare som starkt betonade kvinnor som aktörer var Hans Linde från Vänsterpartiet.

–Kvinnor sitter inte tysta och väntar på att världen ska rädda dem, de är inte passiva offer, de organiserar sig och jobbar aktivt för att påverka sina samhällen och skapa förutsättningar för fred, sa Hans Linde.

När det gäller vårt eget arbete, kan vi konstatera att det var många som visade intresse för resolutionen och Operation 1325. Bland dem som visade mest intresse för kvinnors aktörskap fanns lärare och journalister. Dessa två grupper är särskilt viktiga för genomförandet av resolutionen eftersom de har möjlighet att utbilda samhället och sprida kunskapen om kvinnors roll i fred och säkerhetsfrågor på olika sätt. En annan positiv utveckling är att alltfler ungdomar i olika åldrar visade starkt intresse för kvinnors roll i fredsprocesser.

Däremot kan vi också konstatera att majoriteten av dem vi träffade på mässan också saknade kunskap om resolutionen. Många vi talade med kände inte ens till resolutionen. Och det är också många som inte förstår varför kvinnor ska involveras i fred och säkerhetsfrågor. Därför kändes det passande att avsluta bok och biblioteksmässans sista dag med ett seminarium där vår ordförande och vice ordförande hade ett samtal med Stellan Vinthagen, professor vid Göteborgsuniversitet.  Stellan Vinthagen spräckte bland annat myten om att kvinnor inte deltar i krig genom att lyfta fram ny forskning som tyder på motsatsen.

–Kvinnor är mer delaktiga i väpnade konflikter än vi tidigare trott. Dessvärre visar forskningen att kvinnor allt för ofta marginaliseras i fredsprocesser. Så var fallet, inte minst i Iran där kvinnor fråntogs sina rättigheter trots att de möjliggjort revolutionen 1979.  

Seminariets lyfte alltså fram Operation 1325:s starkaste argument; att vi måste vi sluta se kvinnor som offer och i stället börja se dem som en resurs som vi kan använda för att skapa hållbar fred.

Maj-Britt Theorin och Ingela Mårtensson rundade av seminariet genom att betona att kvinnors makt i fred och säkerhetsfrågor inte är en kvinnofråga utan en fråga om jämställdhet och demokrati.

Vi behöver både kvinnor och män för att skapa hållbar fred sa Maj-Britt Theorin och Ingela Mårtensson som avslutande ord.

Oriana Ramirez