Operation 1325 utför workshop med Sida: ”Resolution 1325 i fält”.

SoME Gavobevis 2023

21 september 2011

Operation 1325 har fått i uppdrag att på Sida Partnership Forum i Härnösand utbilda myndigheter, organisationer och företag i hur de i fält kan arbeta mer effektivt med genusperspektiv i fält – att ge kvinnor inflytande över fredsprocessen.  Kursen ges i slutet av oktober.

Kvinnor och flickor drabbas ofta särskilt hårt av väpnade konflikter. Samtidigt har kvinnor i konflikthärjade länder alltför ofta inget eller mycket lite inflytande över vare sig konfliktutvecklingen, fredsprocesser eller återuppbyggnaden.

Workshopen fokuserar på analys av vad som fungerat bäst i fält och på praktiska metoder och verktyg för att i arbete med jämställdhetsfrågor i konflikt- och postkonfliktområden bemöta utmanande attityder och situationer.

Workshopen är unik i det att den skräddarsys för dina behov, med praktiskt fokus och metoder. Vi samlar experter från flera olika perspektiv för att ge deltagare en ordentlig vertygslåda.

Tid och datum: 26 – 28 oktober, 2011.
Plats: Sida Partnership Forum, Härnösand
Sista ansökningsdag: 7 oktober, 2011

Du kanske också gillar...

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 arbetar med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Vi söker en medarbetare till vårt kansli. Anställningen är på halvtid fram tills årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär uppföljning av pågående samarbetsprojekt i Palestina,...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...