Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Operation 1325 har fått i uppdrag att på Sida Partnership Forum i Härnösand utbilda myndigheter, organisationer och företag i hur de i fält kan arbeta mer effektivt

Operation 1325 har fått i uppdrag att på Sida Partnership Forum i Härnösand utbilda myndigheter, organisationer och företag i hur de i fält kan arbeta mer effektivt med genusperspektiv i fält – att ge kvinnor inflytande över fredsprocessen.  Kursen ges i slutet av oktober.

Kvinnor och flickor drabbas ofta särskilt hårt av väpnade konflikter. Samtidigt har kvinnor i konflikthärjade länder alltför ofta inget eller mycket lite inflytande över vare sig konfliktutvecklingen, fredsprocesser eller återuppbyggnaden.

Workshopen fokuserar på analys av vad som fungerat bäst i fält och på praktiska metoder och verktyg för att i arbete med jämställdhetsfrågor i konflikt- och postkonfliktområden bemöta utmanande attityder och situationer.

Workshopen är unik i det att den skräddarsys för dina behov, med praktiskt fokus och metoder. Vi samlar experter från flera olika perspektiv för att ge deltagare en ordentlig vertygslåda.

Tid och datum: 26 – 28 oktober, 2011.
Plats: Sida Partnership Forum, Härnösand
Sista ansökningsdag: 7 oktober, 2011

Läs mer här om information och anmälningsblankett på Sidas hemsida.