Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

I Operation 1325:s internationella samverkan har kvinnoorganisationer från flera länder och regioner mötts och utbytt erfarenheter och hjärtefrågor med varandra.

I Operation 1325:s internationella samverkan har kvinnoorganisationer från flera länder och regioner mötts och utbytt erfarenheter och hjärtefrågor med varandra. En av dessa kvinnoorganisationer är den israeliska organisationen Isha L’Isha som fokuserar mycket av sin verksamhet på att hjälpa kvinnor som har fallit offer för trafficking. I dagarna släppte organisationen en rapport om detta engagemang, som bland annat visar hur socialarbetare behöver mer utvecklade verktyg för att hjälpa kvinnor i trafficking ur deras låga socio-ekonomiska status.

politisk påverkan för kvinnors rätt

Under det första halvåret av 2012 har Isha L’Isha genom sitt påverkansarbete spridit problematiken kring trafficking i landet till det israeliska parlamentet, men också till Israels välfärdsminister. I dagens israeliska samhälle ges stöd till ensamstående kvinnors barn, men inte till kvinnorna själva. Isha L’Isha har därför tagit debatten ur kvinnans synvinkel, och manat ministern att se hur kvinnan påverkas av sin situation ur en laglig kontext, resulterande i ett löfte från ministern att varje fall noga ska undersökas.

Workshops och konferens om trafficking

Sedan årsskiftet har Isha L’Isha anordnat tio workshops där sammanlagt 1250 socialarbetare, poliser och studenter har fått ta del av lärdomar gällande situationen för prostituerade i Israel. Workshopen innebar att främst studenterna frågade sig själva hur de kan vara med och påverka situationen för kvinnor som fallit offer för trafficking, och bidrog även till en ökad förståelse från de polisiära representanterna.

Isha L’Isha har även anordnat en konferens under våren, där immigrerande kvinnor och deras svårighet att komma in i det israeliska samhället diskuterades. Genom diskussionerna uppkom slutsatsen att myndigheter och organisationer från det civila samhället måste samarbeta för att förenkla kvinnors immigrering, och stärka deras möjligheter att att bli aktörer i samhället.

För mer information om Isha L’Isha och deras arbete kring trafficking i Israel, klicka här. För information om Operation 1325:s samverkan med kvinnoorganisationer från Israel och Palestina, klicka här.

Julle Bergenholtz