Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

År 2011 var tidningar, tabloider och nyhetssändningar fulla av nyheter kring det som blev kallat den arabiska revolutionen, där flera länder i Nordafrika och Mellanöstern upplevde en demokr

År 2011 var tidningar, tabloider och nyhetssändningar fulla av nyheter kring det som blev kallat den arabiska revolutionen, där flera länder i Nordafrika och Mellanöstern upplevde en demokrativåg efter många år av bristande folkstyre eller diktatur. Under revolutionerna hamnade mycket ljus på kvinnors aktörskap i revolutionen, vilket slutligen uppmärksammades genom utdelningen av Nobels fredspris till demokratikämpen Tawakkul Karman från Yemen. Men var är kvinnorna idag?

Kvinnor som aktörer i den arabiska revolutionen

Temat för denna vecka är Akvinnors deltagande roll i den arabiska revolutionen. Under revolutionen var kvinnor aktiva i protester, manifestationer och demokratisk lobbying, sida vid sida med männen. Efter ett år har flera länder tagit stora steg framåt i demokratins namn; kvinnors rättigheter och deltagande hamnat vid sidlinjen och blivit hanterad som en sekundär fråga. För en hållbar demokratisering krävs det att kvinnor är närvarande och har makt i alla nivåer i samhället, och kvinnors delaktighet i att bygga upp de arabiska samhällena demokratiskt är en viktig faktor för den arabiska regionens framtid.

Genom att belysa resolution 1325 från olika synvinklar hoppas Operation 1325 att kunskaperna om vad som händer för resolutionen i Sverige och världen ska öka. Det enklaste sättet att bli uppdaterad om händelser inom temat är att följa Operation 1325 på Facebook och Twitter. Uppdelningarna av teman är inspirerad av Peacewomens nedbrytning av resolutionen, som finns tillgänglig här.

Granskning av resolution 1325:s implementering

Under veckan ligger Operation 1325:s främsta fokus på att färdigställa en rapport om hur Sverige lever upp till de 16 indikatorer som EU har satt upp för genomförandet av resolution 1325. Denna rapport görs i samarbete med Global Network of Women Peacebuilders (GNWP) som tillsammans med Operation 1325 har varit ansvariga för utbildning av kvinnoorganisationer i Sudan och Sydsudan om hur man kan ta fram en handlingsplan om resolution 1325. Läs mer om utbildningen och arbetet kring rapporten här.

Julle Bergenholtz