Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

I år antar vi en ny strategisk plan som gäller för åren 2022–2026. Planen har en ny utformning med tematiska områden med egna målsättningar. Tillförordnad kanslichef Charlotte Lind beskriver processen bakom planen. 

– Arbetsprocessen drog igång redan för två år sedan, under det sista stormötet innan pandemin slog till. Operation 1325 har ju två större möten per år där alla samlas och ser över verksamheten. Medlemsorganisationer, styrelsen, kansliet, seniora rådet och trainees deltog vid en första workshop under två timmar. Vi utgick från de behov vi ser inom kvinnor, fred och säkerhetsagendan och samlade allas åsikter, berättar Charlotte.  

Därefter valdes utvecklingsområden ut, som Operation 1325 skulle kunna hantera inom den egna verksamheten. Kansliet strukturerade upp de olika områdena så de passar i en strategisk plan. Detta gav ett första utkast som sedan stämdes av med styrelsen.  

– Till slut, i början av det här året presenterade vi resultatet för hela verksamheten igen, alltså alla medlemmar. Tillsammans gjorde vi lite finjusteringar, och nu är planen äntligen klar, säger Charlotte.   

De olika tematiska områdena är nationella handlingsplaner, kvinnors deltagande i fredsprocesser, unga kvinnors ledarskap inom fred och säkerhet och kommunikation kring kvinnor, fred och säkerhet.  

För att läsa mer om den strategiska planen och dess innehåll, klicka dig in på kanslichefen blogg.