Uppåt, framåt för Operation 1325!

SoME Gavobevis 2023

28 april 2022

Ett nytt verksamhetsår har dragit igång med stormsteg och vi växer som aldrig förr. Vi har fler projekt än någonsin, en nyanställning på gång och riktningen för de kommande åren är utlagd i den nya strategiska planen.  

Verksamheten växer så det knakar. Vårt samarbete med organisationer i Jemen är i fokus och en ny kollega är på väg att anställas för att leda samarbetet. Det blir första gången under mina år här på Operation 1325 som vi har möjlighet att skapa en handläggartjänst utifrån landbasis. Tidigare har allt vårt internationella arbete kunnat hanteras av i princip en person men nu är arbetet mer omfattande och behöver fördelas. Samverkan kommer också ske med organisationer i Irak och Sudan, vilket är länder Operation 1325 varit aktiva i tidigare. I Sudan sker dock samarbetet med nya aktörer. Här hemma har vi även börjat samverka med andra svenska civilsamhällesorganisationer aktiva i Jemen. Det ger oss kunskap om den bredare kontexten i Jemen och möjlighet att anpassa kommande insatser. 

I år kan vi fortsätta ge stöd till vidareutvecklingen av den turkiska feministiska nyhetsportal som Operation 1325 för fem år sedan möjliggjorde uppstarten av. I år är dessutom Operation 1325:s budget större än någonsin vilket innebär stora möjligheter till att skapa synergier i vår internationella verksamhet. 

Med risk för att gå händelserna i förväg men en ytterligare förändring är att Operation 1325 kommer öppna upp för enskilda individer att bli medlemmar. Vi vill nämligen kunna utgöra mer av en kunskapsplattform och mötesplats för personer som är intresserade av kvinnor, fred och säkerhetsagendan. Vid årsmötet i mars la styrelsen därför fram en proposition om stödmedlemskap. Ett extra årsmöte kommer hållas inom kort som då klubbar igenom (det är här jag riskerar att gå händelserna i förväg!) ett slutgiltigt beslut. Jag hoppas och tror att det öppnar upp möjligheter, inte bara för Operation 1325, utan också för de som väljer att teckna medlemskap. 

Vår nya strategiska plan är också färdigställd. Översyn av verksamheten utgjorde en lång process på nästan två år. Planens utformning möjliggör ett strukturerat arbete, likaså effektivisering och överblick av verksamheten. Den öppnar upp för ett flertal processer samtidigt som den säkerställer att en tydlig målbild kan genomsyra varje steg. Operation 1325 fortsätter naturligtvis stötta kvinnorättsorganisationer i Mellanöstern- och Nordafrikaregionen i deras arbete för kvinnors deltagande i fredsprocesser och vi vill också stötta dem i deras arbete kring det egna landets nationella handlingsplan. Vad gäller nationella handlingsplaner har Operation 1325 blivit tillfrågade av OSSE-nätverket att bidra med sin kunskap till organisationer i östra Europa, ett område där vi enbart samarbetat med kvinnoorganisationer i Albanien tidigare. Det blir ett spännande och nytt arbete att ta sig an. Här hemma i Sverige ska Operation 1325 påverka politiker för en förbättring av vår egen nationella handlingsplan. Vi vill också jobba med unga tjejer i mer utsatta områden så de kan stärka sitt politiska aktörskap.  

I den här fasen som Operation 1325 befinner sig i nu krävs det mycket arbete, det är lätt att det blir långa arbetsdagar. Därför är det extra viktigt att uppmuntra, stötta och uppskatta varandra. Det är genom detta som vi utvecklas och får en bättre samverkan på jobbet. Dagarna kring årsmötet påvisade just det. Det var ett fint tillfälle där uppskattning, uppmuntran och stöttning kom till ytan och gjorde oss starkare som ett kansli. Tacksamheten jag känner mot kansliet bubblar över ibland. Uppåt, framåt för oss!  

Du kanske också gillar...

Tack för den här gången

Tack för den här gången

Det här är min sista blogg för Operation 1325. På grund av den tuffa ekonomiska situationen, är det dags att tacka för mig efter nästan ett och ett halvt år som kanslichef. Operation 1325 kommer framöver att drivas av en operativ styrelse med begränsat stöd från en...

De konkreta konsekvenserna av biståndspolitiken

De konkreta konsekvenserna av biståndspolitiken

De senaste månaderna har det skrivits spaltmeter om de hastiga och tvära ändringarna inom svensk biståndspolitik och dess befarade konsekvenser. Många små men också stora politiska beslut visar en tydlig ny politisk riktning, och...

Vad händer med utvecklingsbiståndet till Palestina?  

Vad händer med utvecklingsbiståndet till Palestina?  

Mars månad har varit en berg-o-dalbana för oss och våra partners i Palestina. Månaden började med fortsatt komplett tystnad från regeringens sida, som svar på Sidas andra fördjupade undersökning gällande svenska och palestinska partners arbete och ställningstagande...

Vad händer med det svenska civilsamhället? 

Vad händer med det svenska civilsamhället? 

Februari har bjudit på flera nyheter för svenskt bistånd som civilsamhället måste förhålla sig till. Först kom den nya Civilsamhällesstrategin där en höjning av egeninsatsen aviserades. Det vill säga den andel som organisationer själva måste bidra med för att...

ÅTERBLICK PÅ 2023

ÅTERBLICK PÅ 2023

Nu är det ett år sedan jag fick förtroendet att axla rollen som kanslichef på Operation 1325. Det var en turbulent start med indraget Informations och kommunikationsstöd och överlag ökad konkurrens om statliga medel. Vilket ledde till neddragning av...