Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Stockholm, 8 mars 2015

Stockholm, 8 mars 2015

Sveriges regering har beslutat sig för att bedriva en feministisk utrikespolitik. Operation 1325 har mångårig erfarenhet av att praktiskt arbeta med frågor som berör kvinnor, fred och säkerhet, i Sverige och internationellt. Idag släpper vi vår nya handbok ”You make the difference”, en handbok för dig som arbetar med internationella säkerhetsfrågor inom myndigheter, organisationer och institutioner. 

Syftet med handboken är att erbjuda lättillgänglig information om arbetet med att öka kvinnors politiska deltagande, stärkandet av kvinnors rättigheter och synliggörandet av kvinnors särskilda utsatthet i konflikt och post-konflikt. Handboken ger tips, råd och information och bygger på erfarenheter från såväl irakiska kvinnoorganisationer som myndighetsutövare på internationella uppdrag. 

– För oss är det särskilt viktigt att våra samarbetsorganisationer, som har personliga erfarenheter av 1325-arbetet och som verkligen förstår hur centralt det är för deras egna möjligheter, kommer till tals, säger Annika Schabbauer, kanslichef på Operation 1325.

Skriften visar vilka operativa fördelar en internationell mission kan nå genom att samarbeta med lokala kvinnofredsorganisationer och hur ett sådant samarbete kan se ut. ”Det är tyvärr vanligt att just kvinnor hålls borta från till exempel fredsförhandlingar, trots att deras erfarenheter är nödvändiga för att hållbar fred ska nås” säger Annika Schabbauer. Skriften tacklar och bemöter också alltifrån kulturella utmaningar till organisatoriska hinder i form av begränsande mandat och byråkrati.

För att skapa fördjupad förståelse innehåller handboken studiematerial med gruppövningar och instuderingsfrågor som kan användas av den enskilda läsaren eller i en större grupp. 

Inom ramen för handboken erbjuder Operation 1325:

• Workshops

• Seminarier

• Individuell handledning

• Konsultation i fält 

You make the difference finns tillgänglig på arabiska och engelska. För mer information, samt för att få en kopia eller egen upplaga av handboken, hör av er till oss! Den går även att ladda ner till höger eller läsas här http://issuu.com/operation1325/docs/you_make_the_difference_-_1325_tool