Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Västafrikanska Ghana förväntas lansera sin nationella handlingsplan för genomdrivandet av resolution 1325 den 31 oktobe

Västafrikanska Ghana förväntas lansera sin nationella handlingsplan för genomdrivandet av resolution 1325 den 31 oktober. Dagen sammanfaller med den 12:e årsdagen av FN:s säkerhetsråds antagande av Resolution 1325.

Om och när Ghana antar sin nationella handlingsplan blir landet den 38:e av FN:s medlemsstater som antar en nationell handlingsplan. I veckan hölls i Ghana en nationell konferens vars syfte var att lansera den nya handlingsplanen och att förstärka kvinnors engagemang i fredsbyggnadsarbete.

Om Ghana
Även om ordet ghana betyder ”krigarkonung” har landet i motsats till sina grannländer sluppit större interna konflikter. Enligt Utrikesdepartementet (UD) har respekten för de mänskliga rättigheterna i Ghana långsamt vunnit terräng sedan övergången till civilt styre år 1993. Ett demokratiskt styrelseskick växer nu fram där statsmakten i allt högre grad respekterar de mänskliga rättigheterna. 

Välutbildade kvinnor i städerna har i vissa fall framträdande positioner inom stat och näringsliv. Ändå återstår mycket att göra för att uppnå en jämnare maktfördelning i samhället mellan män och kvinnor. Detta gäller inte minst inom politiken. Kvinnor har haft rösträtt och varit valbara sedan 1954, men väldigt få kvinnor innehar politiska förtroendeposter. Av parlamentets 230 ledamöter är endast 19 kvinnor (8,3 %). Kvinnor är i högre utsträckning än män arbetslösa, har lägre löner och innehar ofta lägre befattningar.

Våld mot kvinnor, innefattande våldtäkt och våld i hemmet, är också ett omfattande problem. Enligt det internationella förbundet för kvinnliga jurister (FIDA) utsätts var tredje kvinna i Ghana för dylikt våld vid något tillfälle under sin livstid. Vid våld inom äktenskapet tenderar polisen att avstå från att ingripa.

Birgitta Jönsson