Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Minst 40 procent av de involverade skall vara kvinnor i beslutsprocesser om fred och säkerhet. Det kräver några av höstens riksdagsmotioner som berör svenskt fredsarbete.

Minst 40 procent av de involverade skall vara kvinnor i beslutsprocesser om fred och säkerhet. Det kräver några av höstens riksdagsmotioner som berör svenskt fredsarbete. Sammanlagt inlämnades fem motioner som specifikt tar upp genomdrivandet av resolution 1325.

Sverige antog sin första nationella handlingsplan i oktober 2006, vilken senare reviderades 2009. Tidsperioden för den senaste handlingsplanen (National Action Plan, NAP) sträcker sig fram till årsskiftet 2012/13. I dagarna har flera riksdagsmotioner lämnats som berör resolution 1325 och några av dem tar upp en ny handlingsplan. De motioner som specifikt berör arbetet med resolution 1325 är:

I det politiska arbetet för genomdrivandet av resolution 1325 är det viktigt att kräva specifika mål och transparenta processer. I förslagen från S och V ges bland annat följande förslag:

  • att minst 40 procent av alla involverade skall vara kvinnor på alla nivåer i beslutsprocesser för fred och säkerhet.
  • att Sveriges arbete för att implementera resolution 1325 och den tillhörande nationella handlingsplanen behöver en bredare utvärdering, bättre återkoppling och fler kontrollmöjligheter.
  • att berörda svenska myndigheter, särskilt Försvarsmakten och Räddningsverket, upprättar egna 1325- handlingsplaner och att genusperspektivet genomsyrar såväl utbildning som anställning i internationell tjänst.
  • att Sverige verkar för att kvinnors säkerhet lyfts som en viktig säkerhetspolitisk fråga i EU.
  • att Sverige verkar för att att våra samarbetsländer vid internationella insatser har en handlingsplan för implementering av resolution 1325.

Flera partier kräver att man inför parlamentarisk återrapportering av hur den svenska handlingsplanen för 1325 förverkligas. Miljöpartiets motion kräver även att civila samhället får delta i en kontrollgrupp som följer upp det svenska arbetet.

Operation 1325 ser med glädje att förslaget till en ny handlingsplan lyfter fram behovet av tydligare utvärdering, återkoppling och kontrollmöjligheter. Även målet med 40 procents representation i fredsprocesser är ambitiöst och positivt. Detta går i linje med de krav som formulerades samband med den internationella konferens som Operation 1325 anordnade år 2010 då deltagare från 20 länder samlades i Stockholm för att fira 10-årsdagen av resolution 1325.

Utöver det som tas upp i motionerna är vår förhoppning att Sverige på sikt även  kommer att utse en särskild representant/ambassadör för Resolution 1325 och att man lägger vikt vid att långsiktigt säkra ekonomiska resurser och organisationsstöd för 1325-arbete.