Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon fortsätter det arbete som företrädaren Kofi Annan startade under 2004 med en nolltolerans gentemot FN-personal som begår sexuella övergrep

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon fortsätter det arbete som företrädaren Kofi Annan startade under 2004 med en nolltolerans gentemot FN-personal som begår sexuella övergrepp i fält. I enlighet med denna målsättning publicerar FN statistik över personal i fredsbevarande missioner som misstänks för sexuellt utnyttjande eller sexuella övergrepp.

De uppgifter som har publicerats går tillbaks de senaste tre åren (2006-2008) och visar på en minskning av anmälningar av FN-personal. Under 2008 gjordes 83 anmälningar i jämförelse med 371 anmälningar under 2006. Av de 80 utredningar som gjordes under 2008 ansåg FN att i 70 av fallen kunde anklagelsen om utnyttjande eller övergrepp styrkas.

Källa