Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

digOperation 1325 presenterar tillsammans med OnSpot Digital Signage en kort informationsfilm om kvinnors deltagande i fredsprocesser och de brister som finns i det internationella fredsbyggandet på FN-nivå. Filmens budskap är att få betraktaren att tänka till krng sina egna förutfattade meningar via det simpla påståendet: Finn 5 fel!

makt åt kvinnor i fredsprocesser

Med devisen ”Makt åt kvinnor i fredsprocesser” vill Operation 1325 belysa hur resolution 1325:s krav om att kvinnors deltagande i fredsprocesser på alla nivåer, är en rättighet. Genom initiativet ”Finn 5 fel” vill Operation 1325 utmana de normer som samhället har om mäns och kvinnors roll i fredsbyggande. Hur ser egentligen de förutfattade meningarna ut, och hur reagerar man på påståendet som filmen ställer?

Visning på Stockholm Södra station

Operation 1325 har fått möjligheten att marknadsföra det här budskapet och organisationen på Stockholms Södra station genom ett avtal med PR-byrån OnSpot Digital Signage. På detta vis bidrar Operation 1325 till att öka kunskapen om resolution 1325 för allmänheten och sprida budskapet om kvinnors ökade deltagande i fredsprocesser.

Operation 1325