Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

För at

För att uppnå en hållbar fred behövs det organisationer, individer och myndigheter som aktivt arbetar med fredsbevarande åtgärder i fält. Det är genom dessa och samarbetet med civila på plats som samhällen kan byggas upp efter konflikt och där förändring mot en hållbar utveckling kan uppstå. Kvinnor har en viktig del att fylla i denna process och har en avgörande roll för att resolution 1325 ska genomsyra fredsbevarande åtgärder.

RESOLUTION 1325 I FREDSBEVARANDE

Temat för denna vecka är fredsbevarande och dess koppling till resolution 1325. Resolutionen lyfter fram att ”det är ytterst angeläget att inkorporera jämställdhetsperspektivet i alla fredsbevarande insatser” och att det krävs ”effektiva institutionella arrangemang för att trygga skyddet av kvinnor och deras fulla deltagande i fredsprocessen”. Mer information om resolutionen finns tillgänglig här. Operation 1325 har på flera sätt sedan organisationen bildades belyst kvinnor som fredsagenter och poängterat hur kvinnor under historien har verkat för ett fredligare samhälle. Ett bra exempel på en sådan verksamhet finnes här.

Genom att belysa resolution 1325 från olika synvinklar hoppas Operation 1325 att kunskaperna om vad som händer för resolutionen i Sverige och världen ska öka. Det enklaste sättet att bli uppdaterad om händelser inom temat är att följa Operation 1325 på Facebook och Twitter. Uppdelningarna av teman är inspirerad av Peacewomens nedbrytning av resolutionen, som finns tillgänglig här.

JÄMSTÄLLDHETSPERPEKTIV PÅ FREDSBYGGE

Senare i vår kommer Operation 1325 att erbjuda en kurs på Sida Partnership Forum i Härnösand som bland annat behandlar kvinnors deltagande i fredsbevarande åtgärder. Kursen ”Jämställdhetsperspektiv på fredsbygge” kommer att ta avstamp i resolution 1325 och erbjuda praktiska erfarenheter i hur man kan använda resolution 1325 ute i fält. Sista anmälningsdag för kursen är den 15 april, och kursen är kostnadsfri. För mer information, klicka här.