Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

År 2020 är ett superår för jämställdhet med Beijing 25+, 20-årsjubileet av FN:s säkerhetsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet, samt 5-årsjubileet av FN:s säkerhetsresolution 2250 om unga, fred och säkerhet. Därför har Operation 1325 anslutit sig till ”The Beijing 25+, Women, Peace and Security – Youth, Peace and Security Action Coalition” (The Beijing25+, WPS-YPS Action Coalition) som utgörs av civilsamhällsorganisationer runt om i världen som arbetar på flera nivåer i samhället för att implementera Kvinnor, Fred och Säkerhetsagendan och Unga, Fred och Säkerhetsagendan.

I och med det kommande Beijing 25+ Generation Equality Global Forum publicerade koalitionen den 27 januari ett öppet brev till de inblandade för att understryka vikten av att integrera dessa agendor i arbetet med och i resultatet av konferensen. Likaså belyste det öppna brevet behovet av att etablera en officiell ”Action Coalition”, eftersom i nuläget lyser frånvaron starkt av en sådan. Vidare uppmärksammar det öppna brevet att det inte är tillräckligt att endast diskutera fred och säkerhet i relation till sexuellt våld, eftersom bredden och djupet av agendorna för Kvinnor, Fred och Säkerhet samt Unga, Fred och Säkerhet inte ges uppmärksamhet. Aspekter såsom kvinnor och ungas aktiva deltagande I fredsprocesser och politiska beslut, konfliktförebyggande arbete och nedrustning, samt förebyggande av våldsam extremism förbises helt.

”Vi uppmanar er som ”Core Group” medlemmar i Generation Equality Glocal Forum att utse agendorna för Kvinnor, Fred och Säkerhet och Unga, Fred och Säkerhet som ett av de officiella ”Action Coalitions”. Vi är redo för att samarbeta med alla intresserade för att skapa kanaler för effektivt deltagande av kvinnor och unga fredsbyggare i Beijing 25+ processer. Vi uppmanar också medlemsstater, FN-tjänstemän, FN-enheter, institutioner och organisationer som kopierats in i detta öppna brev, aktörer i det civila samhället och alla som stödjer ett fullständigt och effektivt genomförande av agendorna för kvinnor, fred och säkerhet samt unga, fred och säkerhet att ansluta med oss för att föra denna dialog. Vi kan inte tillåta att agendorna för kvinnor, fred och säkerhet samt unga, fred och säkerhet fortsätter att bli marginaliserade. Vi kan inte tillåta att kvinnor, unga och jämställdhetsaktivister i konfliktdrabbade områden fortsätter att bli osynliggjorda i samhället”.

Vill du läsa det öppna brevet i sin helhet? Klicka här!

Vill du vara en del av namninsamlingen? Kontakta då philippa.westling@operation1325.se för mer information!