Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

I vårt nationella arbete har vi…  

I vårt nationella arbete har vi…  

 • Publicerat en policyanalys med Operation 1325:s rekommendationer för Tjejer, fred och säkerhet.
 • Lanserat Det Digitala Fredsagentprogrammet för att engagera unga kvinnor från Stockholm för fred och säkerhet på internet, stärka tjejer och unga kvinnor, lyfta deras perspektiv i freds- och säkerhetsarbete, och öka det demokratiska utrymmet både lokalt och digitalt.
 • Genomdrivit utbildning och aktivism på en kursgård för 25 tjejer i åldrarna 15–25 inom agendan för kvinnor fred och säkerhet, mänskliga rättigheter, kvinnokonventionen, icke-våld, kommunikation, konflikthantering och medling samt kunskap om hur de kan påverka digitalt genom sociala medier. 
 • Arrangerat eventet #Tjejericentrum där unga tjejer och influensers verkade som digitala fredsagenter genom att informera andra unga tjejer om deras rättigheter och främjandet av ett demokratiskt samtalsklimat i sociala medier.
 • Lanserat Operation 1325:s podcast som berör ämnen som tjejer, säkerhet och mänskliga rättigheter

Genom vårt internationella arbete har vi…

 • Utfört projektet Promoting New Democracies tillsammans med den palestinska organisationen TAM, Women, Media and Development. Två workshops med studenter från universiteten i Nablus och Jenin genomfördes. Projektet syftar till att förespråka demokrati, yttrandefrihet, jämlikhet och politiskt deltagande i Palestina.
 • Publicerat rapporten Women Count Turkey tillsammans med partnerorganisationen Women in Foreign Policy. Rapporten är en lägesrapport över frågor som berör kvinnor, fred och säkerhet i Turkiet.
 • Avslutat projektet Promoting Women’s Rights – from concept to Albanian reality, tillsammans med organisationen AWSP. Projektet medverkade till att Parlamentet antog den intra-institutionella handlingsplanen om 1325 för Albanien.
 • Operation 1325 har publicerat granskningsrapporten om Albaniens implementering av kvinnor, fred och säkerhetsagendan, Women Count Albania, vilket ger en god grund till påverkansarbete och fördjupad kunskap i landet.
 • Arrangerat konferensen Young Women Mediators tilsammans med Svenska Institutet i Alexandria för erfarenhetsutbyte kring kvinnor i medling i Mellanöstern. 
 • Som en del av projektet tjejer, fred och säkerhet deltog vi i den internationella ungdomskonferens YWCA:s i Palestina om resolution 2250 och ungas deltagande i fredsarbete arrangerad av KFUM. Konferensen ledde även till produktionen av dokumentärfilmen ”Perspektivets of peace och en social mediakampanj.
 • Genomfört en nationell studie om civilsamhällets perspektiv av vad en hållbar fred innebär i Sverige, som en del av en global studie med 43 länder koordinerad av Global Network of Women Peace builders (GNWP) på begäran av FN:s säkerhetsråd. Studien presenterades vid Bok- och biblioteksveckan samt användes som underlag för FN:s fortsatta arbete inom kvinnor, fred och säkerhet. Detta ledde till vårt deltagande i FN:s internationella möte för kvinnors rättigheter 2019
 • Arrangerat gemensamt evenemang om Kvinnor, Fred och Säkerhet tillsammans med Kanadas ambassad.
 • Arrangerade seminariet Women Voices of Peace in i samband med dem officiella konsultationerna om Jemen i Stockholm. Seminariet arrangerades i samarbete med Sisters’ Arab Forum for Human Rights och UN Women:s avdelning för Mellanöstern och Nordafrika. Mötet resulterade i ett gemensamt uttalande från jemenitiska kvinnor om en inkluderande och hållbar fred i Jemen.

 

 Vill du veta mer om vårt arbete? Prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att anmäla dig här: info@operation1325.se och följ oss på våra sociala medier: Facebook, Twitter, Instagram!