Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

 

 

En ny kvinnor, fred och säkerhets-resolution om sexuellt våld i konflikt stärker överlevarperspektivet

23 april antog FN:s säkerhetsråd under Tyskland ordförandeskap en ny resolution som ska stärka arbetet mot sexuellt våld i konflikt och särskilt lyfta överlevarnas perspektiv. Resolutionen har nummer 2467 och är den nionde i raden av resolutioner inom agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Det resolutionen vill åstadkomma är ett ökat ansvarsutkrävande av konfliktpartnerna, förövarna och deras överordnade. En konfliktpart ska kunna påvisa tillräckliga mekanismer som sätts in för att skydda mot sexuellt våld och annars ska sanktioner kunna vara en påföljd. Vidare ska överlevarnas perspektiv och behov få ökad uppmärksamhet för att kunna återgå till ett värdigt liv. Nu inkluderas grupper som tidigare inte uppmärksammats, barn födda efter våldtäkt i konflikt samt pojkar och män som överlevare av sexuellt våld.

Nobelpristagaren och yazidiska överlevaren Nadia Murad sa under den öppna debatten i säkerhetsrådet: ”Nu börjar det riktiga arbetet. Vi måste ge allt för att den här resolutionen faktiskt genomförs.”

Den stora besvikelsen kring antagandet av den här resolutionen är att sexuell och reproduktiv hälsa inte nämns. Det är ett bakslag och bevis för de konservativa tendenserna som begränsar kvinnors roll, som stympar civilsamhällets frihet och det demokratiska utrymmet. Lyckligtvis finns det referenser till att tidigare säkerhetsrådsresolutioner som stärker dessa rättigheter fortfarande gäller. Vår libyska partner Inas Miloud från Libyen och nobelpristagare Dr. Denis Mukwege talade också under debatten. Resolution 2467 bekräftar att lokala kvinnoorganisationers arbete för kvinnors rättigheter och för jämställdhet, jämnare maktfördelning och ekonomisk egenmakt är viktigt. I framtiden behöver civilsamhällsarbetet stärkas ytterligare.

Debatten kallades för ”världssamfundets Nürnberg-moment”. Nu är det en ödestimma för att skipa rättvisa för de otaliga överlevarna av sexuellt våld i konflikt och för att civilsamhället inte ska tappa tron på att ansvar kan utkrävas.