Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Igår arrangerade Operation 1325, i samarbete med Kvinna till Kvinna, InDevelop och Kanadas ambassad seminariet ”Implementing United Nations Security Council Resolution 1325 – challenges and

Igår arrangerade Operation 1325, i samarbete med Kvinna till Kvinna, InDevelop och Kanadas ambassad seminariet ”Implementing United Nations Security Council Resolution 1325 – challenges and outlook”. Vid seminariet diskuterade fem deltagare från Sidas International Training Program om utmaningar i att implementera resolution 1325 i sina respektive länder och vilka möjligheter de ser för resolutionen i framtiden.

Engagemang i 1325 frågan

Vid seminariets början presenterade Patrick Hébert, ambassadråd, hur Kanada engagerar sig i 1325-frågan. Han tog bland annat upp att Kanada prioriterar 1325 utifrån områden som jämställt deltagande i freds- och säkerhetsprocesser, och att exkludering av kvinnor i sådana processer innebär ett starkt brott mot demokrati och frihet. Landet har en handlingsplan om 1325 sedan 2010 och samarbetar med andra länder och internationella aktörer för att implementera resolutionen.

Åsikter från fem länder

I seminariet deltog representanter från Sydsudan, Georgien, DR Congo, Colombia och Liberia. De uttryckte att arbetet med att öka kvinnors deltagande i maktpositioner inom politik och fred är svårt, men att tendenserna är goda. Yvette Chesson från Liberia uttryckte att hennes organisation aktivt arbetat för att kvinnor och unga i Liberia ska stärkas och ta mer plats i att göra samhället mer jämställt. Samarbetet mellan dessa grupper har visat sig framgångsrikt, och konceptet ska nu lanseras till närliggande länder. Alvaro Gonzalez Fortich från den colombianska regeringen berättade att det fortfarande är en stor skillnad på kvinnor och mäns möjlighet till deltagande och arbete, men att den colombianska regeringen är på väg att ändra detta via nyligen framtagna tekniker.

På frågan vilket sorts stöd som är viktigast från internationella aktörer i ländernas 1325 arbete svarade Ici Geoffrey från Sydsudan så här: ”Knowledge and how to do is more important than finacial support. We need capacity building for our government and civil society organisations on how to work with resolution 1325 and national action plans”.

Kritik mot Canada och Sverige

Annie Matundu Mbambi gav medhåll åt att tendenserna för vidare implementering av resolution 1325 är goda. Hon kritiserade dock Canada och Sverige för att deras arbete med 1325 inte syns för de människor som är tänkta att bli påverkade. ”Canada works with National action plans and peacekeeping. But DRC needs to see more action. Women in the field can’t see the impact”. Hon menar att det är bra att Canada, Sverige och andra länder i väst har handlingsplaner men att de länder som verkligen behöver handlingsplaner, de som är i konflikt, är viktigare att fokusera på. ”If Canada can lead with starting action plans in conflict countries, it would be better”.

Julle Bergenholtz