Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

I vår granskningsrapport ”Women Count- Stronger together” går vi igenom regeringens arbete med den nationella handlingsplanen för kvinnor, fred och säkerhetsagendan. Vi lyfter också fram att fler områden måste inkluderas i den nationella handlingsplanen. Operation 1325 vill inkludera arbete för kvinnors säkerhet här i Sverige med större fokus på motverkan av våldsam extremism, interreligiös dialog och jämlik utbildning. Fokus på kvinnors säkerhet i relation till klimatförändringar samt frågan om vapenexport behöver också tas med i handlingsplanen.

Några rekommendationer som lanseras i rapporten är :

  • Inkludera ett intersektionellt perspektiv i konsultation med kvinnor så att geografiska och etniska grupper är inkluderade.
  • Konfliktförebyggande kräver långsiktiga åtaganden för att stödja partnerskap och bör ändra perspektivet från projektbaserade och årliga planer till flexibel, förutsägbar finansiering och samarbete
  • Säkerställa att kvinnor och det intersektionella perspektivet inkluderas i planeringen för och beslutsfattandet för skyddet av kvinnor och tjejer.

Rapporten lanseras den 4 mars på Kanadas ambassad. Ordförande Ann Stödberg håller en presentation med titeln ”Stronger together in the future of UNSCR 1325”.